Cookie-k

Erasmus+

Erasmus+ továbbképzések külföldön

Kategória: Erasmus+

Szeptember és október folyamán az Erasmus+ pályázatnak köszönhetően négy kollégánk jutott el külföldi továbbképzésekre Angliába és Németországba. Borbély Ildikó némettanár Düsseldorfban, Molnár Balázsné Anikó matematika tanár Worcesterben, Polónyi Krisztina és Barczy Adrienn angol tanárok pedig Scarboroughban töltöttek egy-egy hetet.

Tapasztalataikat, élményeiket az alábbi beszámolókban olvashatják.

Borbély Ildikó >>>>>

Molnár Balázsné Anikó >>>>>

Polónyi Krisztina >>>>>

Barczy Adrienn >>>>>

Erasmus+

Kategória: Erasmus+
Erasmus+

Sikeres Erasmus+ pályázat

Nagy örömmel tesszük közzé a hírt, hogy iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretein belül. Az iskola projektjének címe: Új dimenziók a tanításban. A pályázatnak köszönhetően négy kollégánk (Polónyi Krisztina és Barczy Adrienn angol nyelvtanárok, Borbély Ildikó német nyelvtanár és Molnár Balázsné Anikó matematika-fizika szakos tanár) lehetőséget kapnak, hogy szakmai továbbképzéseken vegyenek részt Nagy Britanniában, illetve Németországban. A szakmai utakra a 2017/18-as tanév őszi félében kerül sor. 

Successful Erasmus+ Grant

We are happy to announce that our school has been granted with Erasmus+ support of the European Union. In the course of the project - New Dimensions in Teaching – four of our colleagues (English language teachers Krisztina Polónyi and Adrienn Barczy, German language teacher Ildikó Borbély and Maths Physics teacher Anikó Molnár) will have the opportunity to participate in teacher training courses in Great Britain and Germany. The mobilities will be performed in the fall of 2017. 

 

Új dimenziók a tanításban - Erasmus+

Kategória: Erasmus+
Erasmus+

 

A mobilitási projektben való részvétel elsősorban azzal a szándékkal indult, hogy friss lendületet adjon az iskolában zajló megújhodási folyamatoknak és kaput nyisson egy nemzetközi, európai méretű együttműködésre hasonló gondolkodású és érdeklődésű külföldi kollégákkal, illetve rajtuk keresztül más európai intézményekkel. Az Erasmus+KA1 mobilitás lehetővé teszi, hogy a megszokott, hazai körülményekből kilépve ne csak az egyéni kompetenciák fejlődjenek, hanem hosszabb távon egy nemzetközi stratégiai partnerség is kiépülhessen. A projekt során az iskola négy tanára módszertani továbbképzéseken vesz részt. A résztvevő kollégák nyitott szemléletűek, hisznek az egész életen át tartó tanulásban és készek tudásukat megosztani kollégáikkal.

A pályázat címe, „Új dimenziók a tanításban” jelent egyfelől általános tájékozódást más országok gyakorlatáról és a szociális és interkulturális készségek fejlődését egyéni és közösségi szinten. Másfelől jelenti a konkrét szakmai fejlődést, új szakmai kompetenciák elsajátítását és kibővítését.

Az iskola rövidtávú célkitűzése az egyéni módszertani képzés és fejlesztés, melyek összhangban állnak a középtávú intézményi célokkal és szükségletekkel. Ezek közé tartozik a projektalapú oktatás általánosabbá válása, az IKT-eszközök széleskörű használata, a differenciálást segítő módszerek elterjedése és a kompetencia alapú oktatás és nevelés gyakorlata. Rövid, közép és hosszú távon egyaránt fontos a XXI. század kihívásaival való szembenézés, a mai generáció informatikai tudásának okos felhasználása és a diákok minél korszerűbb eszközökkel és módszerekkel való motiválása a tanulásra. 

A megvalósítás főbb lépései: az előkészítés gondos munkálatai, a tanfolyamokon való aktív részvétel, a személyes beszélgetéseken keresztüli kapcsolatok kiépítése, szakmai egyeztetés és tájékozódás a résztvevő intézmények képviselőivel. A mobilitásokról visszatérve a legfontosabb a tapasztalatok, és „jó gyakorlatok” megosztása a szűkebb s tágabb környezetben. 

Mindezek hatásaként előreláthatóan növekszik az iskola „jó híre”, diákjaink jobb eredményeket érnek el a kompetenciaméréseken, elsősorban a matematika és a nyelvek területén. Az új ismeretek beépülnek a tanári kar mindennapos gyakorlatába, és nem utolsósorban a kollégák kedvet kapnak egy újabb Erasmus+ pályázaton való részvételre. Tanáraik révén a diákok is gazdagodnak; mind szélesebb körű európai tájékozottsággal bírnak és nyitottak lesznek egy későbbi partnerintézményi együttműködésre, melynek már aktív részesei lehetnek.

 

New dimensions in teaching - Erasmus+

Kategória: Erasmus+
Erasmus+

The participation in the mobility project was intended, first of all, to give a fresh start to the renewal of the school and to commence a gateway to an international, Europe-wide cooperation with foreign colleagues and institutes with a similar way of thinking and interest. By leaving the usual and habitual surrounding, the Erasmus+KA1 mobility makes it possible not only to develop the individual competences but also, to set up an international strategic partnership in the long run. In this project four teachers of the school will take part in methodological courses. The participants believe in life-long learning, are open-minded and ready to share their experiences with their colleagues. 

The title of the project ’New dimensions in teaching’ has an internal and an external side. On the one hand, internally, it refers to professional development, the acquisition and the enhancement of professional competences of the individual teacher. On the other hand, externally, it means acquiring information about good practices of foreign countries and the development of social and intercultural competencies both on the individual and the institutional level. 

The short term goal of our school is individual methodological training and development of teachers that are in accordance with the institutional medium-term goals and needs. They include project-based education to become more general, wide use of technology in class, the spread of methods that aid differentiation and the practice of competence-based education and tutoring. It is important in the short, the medium and the long term as well that we face the challenges of the twenty-first century, use our students’ ICT-knowledge in a smart way and motivate them with up-to-date tools and methods.