Cookie-k

Tartalomjegyzék

Az 1890-es években Zugligetben és a környező hegyoldalakon egyre nagyobb számban épültek a (nagy parkkal körülvett) nyaralók.
A tulajdonosokon túl, a kertészek, a gondnokok családjaikkal itt töltötték az év nagy részét - kora tavasztól késő őszig. Az egyre inkább benépesülő területen a székesfőváros egy új elemi iskola felállítását határozta el.
1896-ban Eperjessy István tanító közreműködésével megvásárolták a budai 9497. sz. telekjegyzőkönyvben 6391 sz. alatti ingatlant.
Az iskola épületét Vass József mérnök tervezte. Az építkezés 1896. őszétől 1897. júniusáig tartott Barcsay József vezetésével.
1897. szeptemberétől Eperjessy István vezető tanító a III-IV-V-VI. egyesített vegyes osztályt, valamint az ismétlő iskolát vezette, Eperjessy Istvánné az I-II. vegyes osztályt tanította, aki egyúttal a Labanc úti és a Zugligeti úti iskola leánytanulóinak a kézimunka oktatását is ellátta.
Az iskola a Krisztinavárosi iskolaszékhez tartozott, a Zugligeti és a Lipótmezei iskolák tanítóival egy tanítótestületet alkotott.
1898. szeptember 3-án a Drasch-féle téglagyár igazgatója egy Ferenc József mellszobrot ajándékozott az iskolának, melyet az udvaron a bejárat mellett állítottak fel.

A székesfővárosi tanács 44258/1898 sz. határozata a 12-15 éves tanköteles gyerekek részére gazdasági tanfolyam megindítását rendelte el.

"Az iskola célja, hogy a tanulók a mezőgazdaság azon ágaiban, melyeket a lakosság ezen a környéken űz, elméleti és gyakorlati oktatást nyerjenek, különösen pedig a fatenyésztésből, egyszerű kertészkedésből, szarvasmarha tenyésztésből, stb. A leányok külön kézimunka oktatást nyerjenek." - írja Eperjessy István a Krónikában.

1898-ban az iskola vetítőkészüléket vásárolhatott és vasárnap délutánokon a felnőttek részére földrajzi, csillagászati, természettudományos előadásokat tartott eleinte Eperjessy, majd a tantestület bővülésével más tanítók is. Természetesen a gyerekek részére is voltak vetítéssel kísért előadások.

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177