Cookie-k

Beiskolázás

Az alsó tagozat hírei a leendő kiselsősök és szüleik számára.

Betekintési nap avagy ha tanulmányait iskolánkban szeretné folytatni...

Értesítjük a Kedves Érdeklődőket, hogy iskolánkban május 13-án Betekintési napot tartunk.

Ezen a napon lehetőségük lesz gyerekeknek és  szülőknek egyaránt megismerkedni iskolánkkal. Az Önöktől április 20-ig beérkezett előzetes rövid bemutatkozó e-mail alapján kijelöljük gyermeke számára az adott évfolyam egyik osztályát (beosztás az április végén a honlapra kerülő táblázatban). Kérjük, a gyerekek hozzanak magukkal íróeszközt, jegyzetfüzetet és tornafelszerelést, illetve ennivalót. 

Ezt követően, az iskola és a szülők párbeszéde alapján születik meg a döntés az átvétellel kapcsolatban, amelyről írásban értesítjük Önöket. 

A bemutatkozó leveleket a címre várjuk, 2020. április 20-ig.

E-Beiratkozás

Kedves Szülők!

2019-ben lehetőségük van április 1-től gyermekük beiratkozását online előkészíteni - és ezzel a helyszíni ügyintézés menetét gyorsítani -, de ebben az évben még kötelező a szülő személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása a beiratkozáskor, 2019. április 11-én vagy április 12-én 8.00 és 19.00 óra között.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

 

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! Ebben az esetben a belépéskor NE válasszon iskolát!
 3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és csak ekkor válassza ki a listából iskolánkat!

 

Játékos iskolaelőkészítő foglalkozások a Budenzben 2020.

Kedves Jövendőbeli Iskolások!

Találkozunk 2020. február 19-én szerdán 17 órakor.

Várunk Benneteket szeretettel iskola-kóstolgató játékos foglakozásainkra:

2020. február 19.

2020. február 26.

2020. március 4.

2020. március 11.

2020. március 18.

2020. március 25.

Iskolaelőkészítő foglalkozások

A foglalkozások kezdete 17 óra.

Jelentkezési lap innen letölthető >>>>

A regisztrációhoz a kitöltött jelentkezési lapot juttassák el a titkárságra személyesen, levélben vagy emailben ().

A csoportbeosztást február 15-én itt a honlapon és az első alkalommal az iskola bejáratánál tekinthetik meg.

   A csoportbeosztás ide kattintva megtekinthető >>>>>

Bemutatkozik a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

13 évfolyamos többcélú intézmény, összetett iskola

Tagozatai: Alsó

       Felső

     Gimnázium (4+1)         

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Szent-Györgyi Albert

Pedagógiai hitvallásunk alapja:

Tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önnevelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására.

Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést, amely az intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti.

Célunk, hogy a gyermeki személyiség teljessé váljék, hogy minden életszakaszban képes legyen az önmegvalósításra.

Pedagógiai alapelveink:

Olyan iskolai légkört alakítunk ki, amelynek a személyiségfejlesztés, a nevelés, a tudásátadás, az alapértékek átadása, a tanári példamutatás, etikus, toleráns magatartás az alapja.

Olyan iskolai környezetben tanítunk, amelyben minden tanuló megtalálja tehetségének, egyéniségének megfelelő tereit, kibontakozásának lehetséges útjait.

Olyan iskolai környezetben kívánunk élni, amelyben a kölcsönös figyelem, tisztelet, jóság, tolerancia mentén szerveződnek a mindennapok, ahol szorongásmentesen lehet alkotni, tanulni, ahol a tanulók integrálásával lehetőséget nyújtunk a másság megismerésére, elfogadására, a megfelelő segítségnyújtás módjainak megtapasztalására.

Olyan tanulási környezetet kívánunk fenntartani, amelyben a tanuló kellő önállósággal, önismerettel rendelkezik, amelyben meg tudja oldani konfliktusait, kreatív válaszokat ad az élet kisebb nagyobb kihívásaira.

Pedagógusaink

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium minden pedagógusa törekszik arra, hogy az intézmény sokszínű kínálatával és gyermekközpontú – befogadó pedagógiájával, humanista értékeivel a Szent-Györgyi Albert-i gondolatot megvalósítsa. Vallja, hogy minden gyermek tehetséges, valami egyéni, különleges képességekkel rendelkezik, és ennek megfelelően igyekezik mindenkiben megtalálni és kibontakoztatni a benne rejlő egyediséget.

Iskolánkban a pedagógus értékközvetítő szerepe meghatározó, hiszen tanítványainak testi, lelki és szellemi értékeket ad át. Ehhez harmonikus légkör, állandóság, biztonság szükséges.

„Szívből örülni és elmélyedve, alkotó módon dolgozni csak az tud, aki belső függetlenségét, szuverenitását kialakítja, megőrzi, de legalábbis törekszik arra, hogy létrejöjjön, fennmaradjon.” C.G.Jung

A Budenz arculata:

1984-től iskolánk fő profilja a nyelvoktatás.Első osztálytól tanítunk angol és német nyelvet. Az 1-3-ig osztályig az idegen nyelvet vizuális nyelvoktatással (a rajz és az idegen nyelv integrációja) oktatjuk.

A francia nyelvet második idegen nyelvként, illetve fakultációs keretben tanítjuk.

A nyelvtanítás bontott csoportokban történik. A második idegen nyelv belépésének ideje hetedik osztály.

A gimnáziumban szintén angol, német és francia nyelvet oktatunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak alkalmuk legyen az iskolában tanult idegen nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolni, az adott ország kultúrájával közelebbről megismerkedni.

Alsó tagozat

Kiemelten kezeljük az első négy évalapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését tartjuk fontosnak, amely a későbbi hatékony munkavégzéshez, fejlődéshez elengedhetetlen. Az első osztályban tanulóink nyugodt, kényelmes ütemben, szótagoló módszerrel tanulnak olvasni, az írás tanítása késleltetett. (Meixner – módszer) Így lehetőségünk van az egyéni fejlettségi szinteket figyelembe venni . A tanulók teljesítményét 1-3. osztályban szövegesen értékeljük.

Az alsó tagozaton kétféle programmal tanítunk:

Lépésről-lépésre program

Pedagógiai filozófiája: az egyéni utak megsegítése, az eltérő fejlődésű diákok segítése.

Ezért a tehetséggondozás és a felzárkóztatás az együttműködés a legfontosabb értékek.

Jellemzői: kooperatív tanítási-tanulási technikák, differenciálás, témaórák (projektek), beszélgető körök.

Művészeti program

A diákok az alapórák mellé a következő tantárgyakból, műveltség területekből kapnak több órát a délutáni foglalkozások órakeretéből: drámafoglalkozások, furulyaórák, néptánc, kézműves foglakozások. A művészeti programmal haladó osztályokban évente két alkalommal színvonalas előadások születnek.

Felső tagozat

Művészeti program:

5. és 6. évfolyamon folytatódnak a művészeti órák. A tanulók szabadon választhatnak kettő művészeti tevékenységet.

Lépésről lépésre program:

Folytatjuk az alsós program szellemiségét. Tanítási módszereink közül a kooperatív munkaformát és a tanulásszervezési technikák közül a csoportmunkát helyezzük előtérbe.

5. évfolyamtól kezdve modern informatikai ismereteket tanítunk.

6. évfolyamtól a matematika tantárgyat több csoportban tanítjuk. (Tehetséggondozó csoport).

7. évfolyamtól a diákok szabadon választhatják a második idegen nyelvet.

8. évfolyamon intenzív gimnáziumi előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Gimnáziumi tagozat

Gimnáziumi oktatásunk öt évfolyamos, első évfolyamunk nyelvi előkészítő, ahol az idegen nyelveket oktatjuk magas óraszámban:

 

 • első idegen nyelv: 15 óra /hét
 • második idegen nyelv: 3 óra/hét

11. osztálytól emeltszintű magyar nyelv és irodalom valamint matematikatanítás folyik.. Tizenkettedik évfolyamtól a pedagógiai programunk szerinti szaktárgyakból fakultációkat indítunk.

Diákjainkat a lehetőségeinkhez igazítva (az igények és az óraszámok összeegyeztetése után) felkészítjük az emelt szintű érettségire.

A tanórai foglalkozásokon kívül az európai projektekben is részt veszünk sikeres pályázatok esetén.

 

Eredményeinkről tekintse meg az itt >>>> található prezentációnkat!

 

A délutáni, tanórákon kívüli foglalkozások színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet - kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben. Hagyományosnak tekinthetőek, hisz több éve működnek a felvételire előkészítő, az agyagozás a furulya tanfolyamok, a dramatikus játék, a játékos nyelvoktatás, a sportfoglalkozások. A sokszínű sporttevékenység (kosárlabda, foci, falmászás, ), a különböző mozgásstúdiók, a péntek délutáni foglalkozások pl.: gyöngyfűzés, kézműves foglalkozás is hasznos elfoglaltságot biztosítanak tanulóinknak.

 

Utcajegyzék iskolánk körzetéhez

A Budenzhez tartozó körzet utcái:

BOGNÁR u. - BÖLÖNI GYÖRGY u. - BUDAKESZI út páratlan oldal - BUDENZ út - DÉNES u. - FEKETE ISTVÁN u. - FURULYA u. - GYÉMÁNTOS lépcső - HÁRSHEGYI út - HÁRSHEGYI körút - HŰVÖSVÖLGYI út 2-90-ig és 1-39-ig - IRÉN u. - KELEMEN LÁSZLÓ u. - KŐHÁRS u. - KURUC u. - KURUCLESI út - LABANC út - PÁLOS u. - RIADÓ u. - SCHÜLLER  út - SODRÁS u. - SZAKADÉK út - SZÉHER út - SZERB ANTAL u. 10-től végig   - TÁROGATÓ út 2-90-ig és 1-75-ig - TÁROGATÓ lejtő - ÜDÜLŐ út - ZSEMLYE u.

A beiskolázási körzet tájékozató jellegű térképe (az utcajegyzék a pontos információ):

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177