Cookie-k

A 2019/2020-as gimnáziumi tanév felvételi eljárásrendje

Kategória: Felvételi info

 A Budenz  József  Általános Iskola és Gimnázium

 felvételi  tájékoztatója a nyelvi előkészítő évfolyammal bővített négyévfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők számára

a 2019/2020-as tanévre

Az iskola OM azonosítója: 034802

 Induló osztályunk:

15 fő (fél osztály) négyévfolyamos gimnázium + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből

Tagozatkód: 0001

Intézményünkben gimnáziumi általános kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás első idegen nyelvből; második idegenként választható: német vagy francia nyelv. A matematikát, az informatikát és a magyart csoportbontásban tanítjuk.

Megjegyzés: Drámaoktatás. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a humán tárgyak iránt.

*****

15 fő (fél osztály) négyévfolyamos gimnázium + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből

Tagozatkód: 0002

Intézményünkben gimnáziumi általános kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás első idegen nyelvből; második idegenként választható: német vagy francia nyelv. A matematikát, az informatikát és a magyart csoportbontásban tanítjuk.

Megjegyzés: Programozási ismeretek oktatása. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika tantárgy iránt. 

*****

 A tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:

 • a tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. félév),
 • a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye,
 • és a szóbeli vizsga alapján.

 Írásbeli felvételit a központi közös felvételi eljárásrend keretében szervezünk.

Az központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkező tanulóknak 2018. december 07-ig egy külön „Tanulói jelentkezési lapot” kell kitölteni. Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal. A tanulónak az egységes írásbelire beadott jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló a felvételi időszakban több központi írásbelit tartó középiskolába jelentkezik, akkor maga dönti el, melyik iskolában írja a felvételijét, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárás esetében milyen sorrendet jelöl meg.

Ennek országosan egységes időpontja:

2019. január 19. szombat, 10.00 óra

Megjelenés: 9.30 órakor, ekkor tekinthető meg a terembeosztás.

Felszerelés: íróeszköz (ceruza, toll, ) vonalzó, körző, radír. Számológép használata tilos!

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán a szakértői bizottság által kiadott kedvezményekre jogosultak. Ennek igénybevételéhez a szakértői bizottság határozatának fénymásolatát  kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

Pótírásbeli (esetleges akadályoztatás esetén): 2019.  január  24. 14 óra

Az egységes írásbeli felvételi két részből áll:

 1. Magyar nyelvi feladatok                          45 perc
 2. Matematika  feladatok                            45 perc

A felvételi vizsga menetéről részletesen: Írásbeli felvételi vizsga 2019.

Az írásbeli felvételi eredmények megtekinthetők: 2019. január 25-én 8-16 óráig.

Javítással kapcsolatos észrevételt 2019. január 28-án 8-16 óráig lehet tenni az intézmény vezetőjénél.

Az írásbeli felvételi eredménylapok 2019. február 4-7-ig átvehetők a titkárságon 8-16 óráig.

Az szóbeli meghallgatás egyéni időpontja a iskola honlapján 2019. február 20-tól megtekinthető >>>>>.

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

2019. március  4., 5. (hétfő, kedd) 14 órától

Pótnap: 2019. március 11. (hétfő)  14  órától

 A szóbeli felvételi nyilvános a szülők számára. A szóbeli beosztása honlapunkon és az iskola bejáratánál, a tájékoztató táblán tekinthető meg 2019. február 18 - tól.

A szóbeli vizsgára kérjük, hozzák magukkal az alábbiakat:

 • - a tanuló ellenőrzőjét,
 • - magyar irodalom és nyelvtan, valamint matematika füzeteket.

A szóbeli meghallgatás témakörei:

Angol nyelvi témakörök: Én és a családom; Lakás, lakóhely; Napirend; Szabadidő, hobbi; Étkezés, étkezési szokások; Vásárlás, öltözködés; Iskola, tantárgyak; Szórakozás (TV, rádió, mozi); Sport, egészség, időjárás..

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2019. március 18-án tesszük közzé.

A tanuló eredményeit OM azonosítójának alkalmazásával tesszük közzé. Ugyanakkor a tanuló a jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja tanulói azonosítójának közlését. Helyette megadhat  jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető.

Ezt a szándékot nyilatkozatban is meg kell erősíteni.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszám kerül.

Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé E (Elutasítás) betű kerül.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2019. március 21-22.

Az iskola értesítése a szülők felé postai úton: 2019. április 30-ig

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tagozatán tanuló nyolcadikos diákok a pedagógiai  programban  meghatározottak alapján folytathatják tanulmányaikat:

 • Idegen nyelvből: angol nyelvből a nyolcadikos félévi írásbeli és szóbeli belső vizsgán legalább 80 %-os teljesítmény, azaz  60 pont.
 • A következő  tantárgyakból  minimum  80%-os teljesítmény, azaz min. 40 pont elérése esetén

saját  tanulóink  felvételi nélkül folytathatja tanulmányaikat gimnáziumi tagozatunkon.

Beszámítandó tantárgyak, félévek: Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Fizika, Kémia; 7. évvégi és 8. félévi jegyek. Összesen minimum 20-20 pont évfolyamonként.

A fenti eredmények teljesítése esetén saját tanulóink felvételi nélkül folytathatják  tanulmányaikat iskolánkban. Erről azonban a felvételi eljárás megkezdése előtt – legkésőbb január végéig – nyilatkozniuk kell.

 • Azokra a saját tanulókra, akiknek nincs meg a felvételi nélküli bejutáshoz a tantárgyi eredményük, a külsős diákokra  vonatkozó felvételi eljárásrend érvényes.
 • Azokra a diákokra, akiknek megvan a felvételi nélküli bejutáshoz az eredményük, de nem első helyen jelölték meg iskolánkat, ugyancsak a külsősökre vonatkozó eljárásrend érvényes avval a könnyítéssel, hogy a szóbeli alól mentesítjük őket, mivel a helyi félévi nyelvi vizsgán már bizonyították a megfelelő szintű nyelvtudásukat.

A külső vizsgázók teljesítményének értékelése:

Tanulmányi eredmények

Az általános tantervű

központi írásbeli eredményei

A szóbeli meghallgatás eredményei

7. osztályos év végi jegyek
a következő tantárgyakból:   

magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

fizika

idegen nyelv

maximum:25 pont

 

anyanyelv

 

maximum: 50 pont

 

 

matematika

 

maximum:50 pont

 

 

 

 

 

 

Szóbeli meghallgatás

 

angol  nyelvből

 

 

 

 

 

8. osztályos félévi jegyek a következő tantárgyakból:  

magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

fizika

idegen nyelv

maximum:25 pont

Maximum: 50 pont

Maximum: 100 pont

Maximum: 50 pont

Maximális  összpontszám: 200 pont

 Pontazonosság esetén a sorrendet a következő szempontok alapján határozzuk meg:

 • hátrányos helyzet,
 • kerületi lakos,
 • testvére is iskolánkba jár vagy járt.