Cookie-k

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, prevencióval foglalkozik. A köznevelési intézményekben közvetlenül találkozik a gyermeket, tanulót érintő problémákkal. Tanácsadás formájában nyújt segítséget a gyermekek, szülők, pedagógusok számára.

MILYEN PROBLÉMÁVAL LEHET A SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÖZ FORDULNI?

ISKOLÁHOZ KÖTHETŐ PROBLÉMÁK

Szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.

GYERMEKNEVELÉSI KÉRDÉSEKBEN

Önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.

CSALÁDON BELÜLI PROBLÉMÁK

Bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, problémás szerhasználat.

HOGYAN TUD SEGÍTENI A SZOCIÁLIS SEGÍTŐ?

Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a problémakezelésben: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.

Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.

Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.

Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.

Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, intézményekről (pedagógiai, pszichés, szociális), szociális ellátásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben.

Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén a segítőnek jelzési kötelezettsége van.

Az óvodai és iskolai szociális segítő elérhetősége:

HUSZÁR KRISZTINA

2. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ
Cím: 1027 Budapest, Erőd utca 11.
Tel.: +36-20-289-0550; E-mail: