Cookie-k

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 41/2020. (III. 11) számú kormányrendelet és a 2020. március 12-én kiadott tankerületi igazgatói utasítás alapján a következőkről tájékoztatom Önöket:

1. A szülők gyermeküket kizárólag csak a portáig kísérhetik, az épületbe nem léphetnek be! A szülők délután a gyermekükért érkezve szintén csak a portáig léphetnek be, ez alól kivételt nem lehet tenni!
A szülők és gyermekek csak kizárólag a főbejáraton keresztül léphetnek be az iskolába, illetve csak a főbejáraton keresztül hagyhatják el azt! Az iskola hátsó kapuja zárva tart, távműködtetésére sem lesz lehetőség.
A tanulók a portánál kihelyezett kézfertőtlenítő használata után léphetnek be az épületbe!
Kérjük, hogy a pedagógusokkal a kapcsolattartást telefonon, vagy elektronikus formában valósítsák meg. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes találkozó, ha a szülő megbeszélt időpontra érkezik valamely dolgozóhoz, a portáról a titkárságon keresztül értesítjük az érintett dolgozót, aki a portánál fogadja a szülőt.

2. Amennyiben a tanuló vagy a vele egy háztartásban élő családtagja a 41/2020. Kormányrendeletben (elérhető a https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218471.380565), illetve a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/539-tajekoztato-az-eljarasrendben-alkalmazando-covid-19-fertozes-altal-erintett-teruletekrol-2020-marcius-11 címen elérhető, ott felsorolt területről érkezik haza, a tanuló kötelező jelleggel, egyéb külföldi országból történő hazaérkezés esetén ajánlott jelleggel 14 napig maradjon otthon. A szülő a KRÉTA rendszeren keresztül jelezze ezt az intézményvezető számára, így a hiányzást igazoltnak tekintem.
Felhívom a szülők figyelmét, arra, hogy az érintett területekről visszatérve gyermeküket hivatalos karanténban kell tartaniuk.

3. Amennyiben a szülő a kialakult helyzetre tekintettel úgy dönt, hogy gyermekét otthon kívánja tartani, akkor ezt szintén jelezze a KRÉTA rendszeren keresztül az intézményvezetőnek, A hiányzást ebben az esetben is igazoltnak tekintem. Az így igazolható hiányzások időtartama a védelmi helyzet és intézkedések függvényében változik. Jelenleg 14 napot jelent. A 14 nap lejárta után - szükség esetén - kérem a jelzés megismétlését.

4. Tankerületi igazgató asszony kifejezett kérése, hogy a szülőkkel való kommunikáció a Kréta felületen keresztül történjen. Ennek megvalósítása érdekében kérem, hogy a Krétában rögzített e-mailes és telefonos elérhetőségüket ellenőrizzék, illetve ha bármely adat hiányzik vagy javítandó, akkor aktualizálják azokat a következők szerint:

  1. A Kréta szülői felületébe belépve válassza ki a „Profilbeállítások” menüpontot!
  2. Kattintson a „Gondviselő elérhetőség szerkesztése” fülre!
  3. Ellenőrizze le az ott megadott e-mail címét, telefonszámát, illetve javítsa vagy pótolja azt!
  4. Majd kattintson a „Mentés” gombra!

5. Távolmaradás esetén a tanulók a Kréta felület „Házi feladat” menüpontja alatti bejegyzésekben tájékozódhatnak az elvégzendő feladatokról (órai munka, házi feladat).

Ha nem tud belépni a Kréta rendszerbe, itt >>>>>  és itt >>>>> kaphat segítséget.

Megértésüket, támogató együttműködésüket köszönöm!

Budapest, 2020. március 12.

Csenki József
intézményvezető