Cookie-k

„ A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható...
Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világíthat be"

Kodály Zoltán gondolataival nyitotta meg a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium karácsonyi koncertjét Az iskola második alkalommal rendezhette koncertjét a remek akusztikájú, különleges atmoszférájú Páduai Szent Antal Plébániatemplomban.

A nyitódallamok orgonán szólaltak meg: Bottka Mária Cecília, a Járdányi Pál Zeneiskola tanára Bach prelúdiumot játszott.

Őt követően az iskola leánykara karácsonyi dalokat énekelt.

A Budenzben kiemelt szerepet kap a diákok művészeti nevelése, és ennek köszönhetően évről-évre egyre több diák tanul hangszeren, és vállalkozik az énekkari munkára.

Az intézményben a Járdányi Pál Zeneiskola kihelyezett tagozatán hegedű, zongora és szolfézs órákon is gyarapítják a diákok a zenei tudásukat.

A koncerten közös produkciók is megszólaltak Buzásné Birinyi Irén és Pusztai Krisztina zenetanárok vezetésével.

Az iskolában a tanulók zenei nevelése már első osztályban elkezdődik, a délutáni napközis foglalkozásokon tanulnak a gyerekek furulyázni, szolmizálni. Ennek köszönhetően most a 2.b osztályosok szépen furulyáztak, az iskola énektanára, Némethné Pénzes Györgyi vezetésével.

Számos kis- és nagyobb csoport éneklését, hangszerjátékát hallgatták a szülők, diákok áhítattal.

A többszólamú művekben is fel-felcsendült egy-egy ismerős karácsonyi dallam J. S. Bach műveiből.

„Minden zene célja és végső oka csak az lehet, hogy Istent dicsőítse és az elmét felüdítse" - írja J. S. Bach tanulmányában.

A barokk zeneszerző egyik prelúdiumát játszotta az iskola egyik régi növendéke, Lukácsházy György is.

Janicsák Veronika egykori tanítvány szép énekhangjával kápráztatta el a hallgatóságot.

A Kiss Zenede tanára, Szitha Miklós és tanítványa marimbán szólaltattak meg szép dallamokat.

Sáfár Mónika színművésznő szülőként is kötődik az iskolához, így szívesen vállalta a koncerten való éneklést.

Meglepetésnek számított a tanári kamarakórus szereplése is.

A koncertet hallgatóság és a fellépő szereplők a Mennyből az angyal karácsonyi dal eléneklésével zárták.

{smoothgallery folder=images/zoom/Kkoncert2007}