Cookie-k

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

A digitális munkarendben az iskola az adott napra vonatkozó órarend szerint működik. Az órarendben szereplő tanórák tananyagát minden nap, legkésőbb 10.00 óráig a tanítók, tanárok megküldik a KRÉTA-rendszerben, házi feladatként. Az elvégzendő feladatok szintén itt kerülnek meghatározásra. Itt kerül közlésre, hogy mely digitális platformon (GoogleTanterem, EDU20) érhetők el tananyagok, online feladatok. Akinek esetleg még nincs elérése ezen felületekhez, azok a tanítóktól, osztályfőnököktől, szaktanároktól kérhetnek segítséget a KRÉTA üzenetküldő funkcióján keresztül. Egyes esetekben élő videókapcsolattal kerülnek megtartásra az órák. Erről, ezek időpontjáról illetve az ehhez szükséges felületekről (jellemzően DISCORD, Zoom, Google Meet, esetenként Skype), azok elérhetőségéről szintén a KRÉTA házi feladat funkciójában adnak tájékoztatást a pedagógusok.

A pedagógusokkal való kapcsolattartás elsősorban a KRÉTA üzenetküldő funkcióján, illetve a diákok részéről az adott tanulócsoport adott tantárgyából alkalmazott digitális platformján valósul meg.

Azon szülők, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, kérhetik gyermekük 8.00-17.00 óra közötti felügyeletét az intézményben. Erre való igényüket az igénybevételt megelőző napon 10.00 óráig a címen kérhetik. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ezt igénybe venni szándékozók figyelmét, hogy a fertőzésveszély ebben az esetben nem zárható ki.

A fenti foglalkozási kategóriába tartozó, valamint az eddig étkezési kedvezményben részesülő, esetleg a rendkívüli helyzet miatt állásukat elvesztett szülők az iskolán keresztül kérhetik az Önkormányzattól az ebéd biztosítását. Erre vonatkozó igényüket szintén az igénybevételt megelőző napon 10.00 óráig a címen jelenthetik be.

A digitális munkarend alatt a tanulók és a szüleik az alábbi fórumokon, elérhetőségeken keresztül kaphatnak pszichológiai segítséget:

1., Az iskolapszichológus elérhetősége: Erdei Gábor - telefon: +36 30 643 6520,

                                                                           - e-mail:

2., A 2. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat elérhetősége - telefon: +36 30 335 0716, +36 30 791 5463,

                                                                                - e-mail:

3., A Családsegítő Szolgálat elérhetősége - telefon: +36 1 225 7956, +36 20 439 0224

                                                             - 0-24 órás telefon szolgálat: +36 70 455 1776

4., Kék vonal - lelkisegély szolgálat gyermekek számára 0-24 órában - 116111

                    - interaktív chat és email lehetőség a kék vonal honlapján (https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/) keresztül

Csenki József intézményvezető

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177