Cookie-k

Hírek

Kedves Szülők!

 

A 2020/2021. tanév kezdése - a rendkívüli helyzet miatt - nem egyszerű feladat egyik oktatási intézmény számára sem, így természetesen a mi iskolánkban is adódnak nehézségek. A Budenz József Általános Iskola vezetősége és tantestülete igyekszik a gyermekek és szülők érdekeit nézni mindenek előtt, ugyanakkor a jogszabályoknak, rendeleteknek is eleget kell tennünk. A szülői elvárások sokszor nem találkoznak a lehetőségeinkkel, ezért kérjük, hogy Önök is kövessék nyomon az iskolákat szabályozó miniszteri rendeleteket, hogy megértsék a különféle intézkedéseinket, és hatékonyan tudjunk együttműködni ebben a nem mindennapi helyzetben is.

Köszönjük a sok nehéz szituációra született támogató, segítő ötletet, amelyeket mindig megvitatunk, számításba veszünk, viszont azokat egyéb körülmények miatt - melyek legtöbbször csak intézményen belül tapasztalhatóak, láthatóak – nem mindig tudunk alkalmazni.

A pedagógusok a Kréta felület „házi feladat” funkcióját, illetve a Classroom-ot használják arra, hogy az otthonmaradó diákok a tananyagból ne maradjanak le, haladni tudjanak. A feladatok naponta felkerülnek az említett helyekre, de türelmet kérünk ebben a dologban is a Kedves Szülőktől, hiszen a pedagógusoknak legtöbbször folyamatosan órája van (a sok helyettesítés miatt legtöbbször késő délutánig), ezért az említett feladatra csak a tanítás/tanulószoba/napközi után tudnak sort keríteni. Természetesen az említett okok miatti késésből fakadó házi feladatok hiányát nem kérik majd számon a tanárok a tanulókon.

Szükség esetére digitális munkarendet dolgoz ki az intézmény tanári kara szeptember folyamán, melyet az iskola honlapján közzéteszünk majd, kérjük, kísérjék figyelemmel!

Köszönjük megértő, segítő együttműködésüket!

Az Iskola Vezetősége és Tantestülete

Tájékoztatás az ügyeleti rendről

Tisztelt Szülők!

A tanév hátralévő idejére (a június 2-26. közötti időszakra) kért ügyelettel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az ügyelet nem tartalmaz oktatást, az továbbra is a tantermen kívüli digitális munkarendben folyik. Mivel többnyire különböző évfolyamokból, osztályokból érkeznek az ügyeleti igények, nem tudjuk ígérni, hogy a gyerekek a saját osztálytársaikkal, évfolyamtársaikkal töltik majd az iskolában az időt, de az adott lehetőségekhez képest természetesen figyelni fogunk arra, hogy a jelentkező diákokat korosztályonként csoportosítsuk.

A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal - előzetes egyeztetés alapján - szaktanárok foglalkoznak majd. Erről az érintett szaktanárok adnak tájékoztatást.

Az ügyeleti igényüket e-mailben jelezzék a titkárság számára, amiben kérjük, hogy a megjelölt időintervallumon kívül, pontosan jelöljék gyermekük nevét, osztályát, érkezésének és távozásának időpontját, a szülő/gondviselő/ nevét. Ügyeletet a munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig biztosítunk. Ha adott esetben nem a szülő jön majd gyermekéért, arról külön tájékoztatást kérünk! Az étkezéssel kapcsolatos igényüket e-menzán keresztül tudják intézni, mint eddig is.

Kézfertőtlenítő van az iskolában, szájmaszk nem kötelező, de természetesen csak egészséges gyermekeket fogadhatunk!

A nyári ügyelettel, napközis táborral kapcsolatban egyelőre csak az igényeket mérjük föl, mint eddig minden évben, bővebb tájékoztatást csak a későbbiek folyamán tudunk adni.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

A KLÍMAVÉDELEM OKTATÁSA EGY PEDAGÓGUS SZEMÉVEL – HOGYAN ÉRDEMES BELEVÁGNI?

Már az általános iskolásoknak is érdemes a klímavédelmet és a fenntarthatóságot tanítani: az információk értő fülekre találnak, sőt, sok esetben még a szülőket is mozgósítani lehet a jó célok érdekében. Kisebb és nagyobb diákot – más-más módszerrel, de – sikeresen meg lehet győzni a fenntarthatóság fontosságáról – vallja Titi Katalin, aki tavaly szeptembertől oktatja a fenntarthatóságot a Budenz József Általános Iskolában, ahol az idei tanévben kiemelt téma a klímavédelem. Az alábbiakban az ő írását közöljük.

„Nincs szükségünk többé hősökre, elég, ha végre valaki kiviszi az újrahasznosítható hulladékot” – mondja a falfirkáin korunk arctalan ironikus kritikusa, Banksy. És igaza van, kezdetnek talán ez is elég, mert bár egy fecske valóban nem csinál nyarat, de ha minden fecske így gondolná, akkor sosem indulna el, mi pedig nem gyönyörködhetnénk bennük – a fecskék egyéb ökológiai-biológiai hasznáról nem is szólva.

Általános iskolás koromban rendszeresen tartottunk papírgyűjtést, ilyenkor mindent egybegyűjtöttünk: újságot, könyvet, jegyzetpapírokat. Az az osztály, amelyik a legtöbb papírt összegyűjtötte, ajándékban részesült. Ez általában egy szabadnapot jelentett, amikor nem kellett iskolába mennünk, és ez mindegyikünk számára hatékonynak bizonyuló motiváció volt. 

Azóta azonban Földünk állapota romlott, a papírgyűjtés elveszítette vezető jelentőségét, az élet sokkal több területén kell tennünk a dolgunkat környezetünk megóvása érdekében.

A cikk folytatása itt olvasható >>>>>

Étkezés igénylése a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (Önkormányzat) a gyermekétkeztetés nyilvántartására és számlázására az elektronikus rendszert, (https://www.bp2.imenza.hu) internetes oldalon elérhető iMenza alkalmazást használja.

Az iMenza alkalmazással internetes felületen, egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az iskolák közreműködése nélkül – fizethetik ki, illetve mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgáltatását.

A rendelés és a számlázás a 2020/2021-i tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe vételére vonatkozó szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáférés biztosításához megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján történik.

Amennyiben gyermekük közétkeztetését igénybe kívánják venni, úgy kérjük, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot >>>>> szíveskedjenek kitölteni és aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben 2020. május 31. napjáig megküldeni az alábbi elérhetőségeinkre, annak érdekében, hogy fel tudjuk venni Önökkel a kapcsolatot az iMenza rendszerbe történő regisztrálás érdekében.

Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványok eredeti aláírással ellátott példányait feltétlenül őrizze meg, mert az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követően, az eredeti nyilatkozatok Társaságunk részére történő benyújtása szükséges, amelynek időpontjáról előzetesen értesíteni fogjuk Önöket.

További információkról az iMenza oldalán keresztül, a regisztrálást követően e-mailben kapnak tájékoztatást.

Amennyiben a gyermekük étkeztetésével kapcsolatban kérdésük merülne fel, úgy készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2020. április 7.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Étkeztetési csoport
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat megbízottja

Elérhetőségek:

Köveskutiné Tábori Anna
étkeztetési asszisztens
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
iroda: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
mobil: +3620-279-9394
email: 

Iskolai étkeztetés a digitális munkarend alatt

Az önkormányzat honlapján, a https://masodikkerulet.hu/cimlap/vigyazzunk-egymasra-budan cím alatt találhatók szerint

"Aki igényli, annak az étkezését továbbra is biztosítják az oktatási intézmények. Az iskolák segítségével felmérjük, kiknek van szüksége erre a szolgáltatásra, és a szükséges mennyiséget az iskolákba szállítjuk. Kérem a szülőket, hogy amennyiben az iskola digitális oktatása ideje alatt nem igényelnek étkeztetést gyermekeik számára, az iMenza programon keresztül mondják le, hogy ne pazaroljuk feleslegesen az élelmet."

Kérem, hogy az iskolai felmérés lebonyolításának érdekében a kedves szülők értesítsék az osztályfőnököt, amennyiben mindenképpen igénylik az iskolai étkeztetést. Ezt a kérést hamarosan az osztályfőnökök is eljuttatják a szülőkhöz. Az önkormányzati tájékoztatásnak megfelelően kérem, hogy az étkezést nem igénylő szülők az iMenza programon keresztül mondják le az étkezést!

Köszönettel:

Csenki József
intézményvezető

További tájékoztatás, intézkedés a koronavírus járvánnyal kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 41/2020. (III. 11) számú kormányrendelet és a 2020. március 12-én kiadott tankerületi igazgatói utasítás alapján a következőkről tájékoztatom Önöket:

1. A szülők gyermeküket kizárólag csak a portáig kísérhetik, az épületbe nem léphetnek be! A szülők délután a gyermekükért érkezve szintén csak a portáig léphetnek be, ez alól kivételt nem lehet tenni!
A szülők és gyermekek csak kizárólag a főbejáraton keresztül léphetnek be az iskolába, illetve csak a főbejáraton keresztül hagyhatják el azt! Az iskola hátsó kapuja zárva tart, távműködtetésére sem lesz lehetőség.
A tanulók a portánál kihelyezett kézfertőtlenítő használata után léphetnek be az épületbe!
Kérjük, hogy a pedagógusokkal a kapcsolattartást telefonon, vagy elektronikus formában valósítsák meg. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes találkozó, ha a szülő megbeszélt időpontra érkezik valamely dolgozóhoz, a portáról a titkárságon keresztül értesítjük az érintett dolgozót, aki a portánál fogadja a szülőt.

2. Amennyiben a tanuló vagy a vele egy háztartásban élő családtagja a 41/2020. Kormányrendeletben (elérhető a https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218471.380565), illetve a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/539-tajekoztato-az-eljarasrendben-alkalmazando-covid-19-fertozes-altal-erintett-teruletekrol-2020-marcius-11 címen elérhető, ott felsorolt területről érkezik haza, a tanuló kötelező jelleggel, egyéb külföldi országból történő hazaérkezés esetén ajánlott jelleggel 14 napig maradjon otthon. A szülő a KRÉTA rendszeren keresztül jelezze ezt az intézményvezető számára, így a hiányzást igazoltnak tekintem.
Felhívom a szülők figyelmét, arra, hogy az érintett területekről visszatérve gyermeküket hivatalos karanténban kell tartaniuk.

3. Amennyiben a szülő a kialakult helyzetre tekintettel úgy dönt, hogy gyermekét otthon kívánja tartani, akkor ezt szintén jelezze a KRÉTA rendszeren keresztül az intézményvezetőnek, A hiányzást ebben az esetben is igazoltnak tekintem. Az így igazolható hiányzások időtartama a védelmi helyzet és intézkedések függvényében változik. Jelenleg 14 napot jelent. A 14 nap lejárta után - szükség esetén - kérem a jelzés megismétlését.

4. Tankerületi igazgató asszony kifejezett kérése, hogy a szülőkkel való kommunikáció a Kréta felületen keresztül történjen. Ennek megvalósítása érdekében kérem, hogy a Krétában rögzített e-mailes és telefonos elérhetőségüket ellenőrizzék, illetve ha bármely adat hiányzik vagy javítandó, akkor aktualizálják azokat a következők szerint:

 1. A Kréta szülői felületébe belépve válassza ki a „Profilbeállítások” menüpontot!
 2. Kattintson a „Gondviselő elérhetőség szerkesztése” fülre!
 3. Ellenőrizze le az ott megadott e-mail címét, telefonszámát, illetve javítsa vagy pótolja azt!
 4. Majd kattintson a „Mentés” gombra!

5. Távolmaradás esetén a tanulók a Kréta felület „Házi feladat” menüpontja alatti bejegyzésekben tájékozódhatnak az elvégzendő feladatokról (órai munka, házi feladat).

Ha nem tud belépni a Kréta rendszerbe, itt >>>>>  és itt >>>>> kaphat segítséget.

Megértésüket, támogató együttműködésüket köszönöm!

Budapest, 2020. március 12.

Csenki József
intézményvezető

Koronavírus-fertőzés megelőzésével kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-fertőzés megelőzésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

 • A mai naptól az épületbe az alsó bejáratnál is csak az automata kapun keresztül lehet belépni, elkerülve ezzel a kapu kilincsével való érintkezést.

 • Napközben a kilincsek folyamatos fertőtlenítő permetezése folyik.

 • A tanulói mosdókban óránként fertőtlenítő felmosás történik, folyamatosan biztosítjuk a folyékony fertőtlenítő szappant a mosdókban.

 • Az épület minden szintjén és a portán kézfertőtlenítő gél került kihelyezésre. Ajánlott a gélt kézmosás után, borsónyi mennyiségben, a kézbe alaposan bedörzsölve használni.

 • https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kerjuk-ne-tartsanak-unnepi-rendezvenyeket-az-iskolak-az-ovodak-se honlapon megjelentek alapján a nemzeti ünnepi megemlékezéssel kapcsolatban mind az alsó tagozaton tervezett mai, holnapi múzeumlátogatás, mind a pénteki felső és gimnáziumi tagozat részére tervezett ünnepi megemlékezés elmarad! A megemlékezés osztálykeretben történik. Kérjük, hogy a gyerekek a pénteki napon viseljenek kokárdát!

 • A fenntartó ma reggeli állásfoglalása szerint "azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne menjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincsen.Ezzel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az ezen indokkal megküldött szülői igazolások alapján a mulasztást iskolánk természetesen igazoltnak tekinti. Kérem, hogy mind a gyermekeik, mind az osztály- és iskolatársak egészségének megőrzését szem előtt tartva hozzanak felelős döntést az iskolai távolmaradás kapcsán.

 • A mai napon valamennyi osztályban levetítésre kerül(t) a koronavirus.gov.hu/megelozes címen elérhető rövid, tájékoztató videó.

 • A különféle forrásokból származó dezinformációs, esetenként pánikkeltő hatású információk elkerülése végett kérem, hogy lehetőségeikhez mérten folyamatosan kísérjék figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját az www.nnk.gov.hu címen, illetve a kormány e célra létrehozott weboldalát a www.koronavirus.gov.hu címen. Jelenleg ezen helyeken lehet hivatalos információkhoz jutni. A megjelölt oldalakat az iskola vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri, az ott megjelent, illetve a fenntartó által küldött, az iskola szempontjából releváns információkról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

 Az iskola közössége nevében köszönöm megértésüket és bízom további együttműködésükben.

Üdvözlettel: Csenki József
       intézményvezető
       Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Budenz Bál 2020 - köszönjük!

Köszönjük!

A Klebelsberg Kultúrkúria igazgatójának, Dolhai Istvánnak, hogy a helyszínt rendelkezésünkre bocsátotta!

A Szülői Választmány szervező csapatának:

Dr. Borsiné Lantos Dóra szülőnek, elnök asszonynak a jegyárusítás, a tombola szervezését

Glöck András szülőnek: ételek elkészítését és kiszállítását, a terem berendezését, a tálalás megszervezését, az elpakolás és elszállítás, szervezését.

Horváth Vera szülőnek: a szervezés, a dizájn, a díszlet, a meghívó, az étlap tervezőjének és megvalósítójának.

Piszker Mariann szülőnek: a szervezésben, a dizájn kialakításában, a terem berendezésében nyújtott segítséget.

Sándor Orsolya szülőnek: a szervezésben, a berendezésben nyújtott segítséget.

Külön köszönjük Szulák Andrea szülőnek, művésznőnek, hogy elvállalta az est háziasszonyának szerepét és a fellépést!

Ugyancsak köszönjük Sena Dagadu szülőnek, énekművésznek a fellépést!

Valamennyi tombolát beküldő szülőnek köszönjük a felajánlásokat!

Valamennyi résztvevő és támogató szülőnek köszönjük az anyagi hozzájárulását a rendezvényhez!

És köszönjük a finom süteményeket is a kedves szülőknek!

Köszönjük a kellemes, önfeledt, jó hangulatú estét minden szülőnek és kollégának, akik megjelenésükkel megtisztelték rendezvényünket!

Köszönjük a segítőknek a sok munkát:

Kocsis Eszternek a tálalást, a vendégek fogadását.

Laczkó Gergelynek a szállítást, a pakolást és a ruhatári feladatok ellátását.

A 10. és 12. diákoknak a segítséget a tombola árusításban és a vendégek fogadásában.

 

Köszönettel: Székelyné Nagy Zsuzsanna, Titi Katalin, Tóvári Dorottya és Csenki József

 

  

Az iskolai szociális segítő munka

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, prevencióval foglalkozik. A köznevelési intézményekben közvetlenül találkozik a gyermeket, tanulót érintő problémákkal. Tanácsadás formájában nyújt segítséget a gyermekek, szülők, pedagógusok számára.

MILYEN PROBLÉMÁVAL LEHET A SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÖZ FORDULNI?

Kattintson ide a részletekért...

Alkategóriák

Friss
Friss hírek a Budenzből.
Cikkek száma:
75
Felvételi info
Minden, ami a nyolcadikosok számára fontos lehet
Cikkek száma:
4
Beiskolázás
Az alsó tagozat hírei a leendő kiselsősök és szüleik számára.
Cikkek száma:
9
Innovációk
Cikkek száma:
9
Digitális oktatás
Cikkek száma:
10

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177