Cookie-k

Hírek

Iskolai étkeztetés a digitális munkarend alatt

Az önkormányzat honlapján, a https://masodikkerulet.hu/cimlap/vigyazzunk-egymasra-budan cím alatt találhatók szerint

"Aki igényli, annak az étkezését továbbra is biztosítják az oktatási intézmények. Az iskolák segítségével felmérjük, kiknek van szüksége erre a szolgáltatásra, és a szükséges mennyiséget az iskolákba szállítjuk. Kérem a szülőket, hogy amennyiben az iskola digitális oktatása ideje alatt nem igényelnek étkeztetést gyermekeik számára, az iMenza programon keresztül mondják le, hogy ne pazaroljuk feleslegesen az élelmet."

Kérem, hogy az iskolai felmérés lebonyolításának érdekében a kedves szülők értesítsék az osztályfőnököt, amennyiben mindenképpen igénylik az iskolai étkeztetést. Ezt a kérést hamarosan az osztályfőnökök is eljuttatják a szülőkhöz. Az önkormányzati tájékoztatásnak megfelelően kérem, hogy az étkezést nem igénylő szülők az iMenza programon keresztül mondják le az étkezést!

Köszönettel:

Csenki József
intézményvezető

További tájékoztatás, intézkedés a koronavírus járvánnyal kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 41/2020. (III. 11) számú kormányrendelet és a 2020. március 12-én kiadott tankerületi igazgatói utasítás alapján a következőkről tájékoztatom Önöket:

1. A szülők gyermeküket kizárólag csak a portáig kísérhetik, az épületbe nem léphetnek be! A szülők délután a gyermekükért érkezve szintén csak a portáig léphetnek be, ez alól kivételt nem lehet tenni!
A szülők és gyermekek csak kizárólag a főbejáraton keresztül léphetnek be az iskolába, illetve csak a főbejáraton keresztül hagyhatják el azt! Az iskola hátsó kapuja zárva tart, távműködtetésére sem lesz lehetőség.
A tanulók a portánál kihelyezett kézfertőtlenítő használata után léphetnek be az épületbe!
Kérjük, hogy a pedagógusokkal a kapcsolattartást telefonon, vagy elektronikus formában valósítsák meg. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes találkozó, ha a szülő megbeszélt időpontra érkezik valamely dolgozóhoz, a portáról a titkárságon keresztül értesítjük az érintett dolgozót, aki a portánál fogadja a szülőt.

2. Amennyiben a tanuló vagy a vele egy háztartásban élő családtagja a 41/2020. Kormányrendeletben (elérhető a https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218471.380565), illetve a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/539-tajekoztato-az-eljarasrendben-alkalmazando-covid-19-fertozes-altal-erintett-teruletekrol-2020-marcius-11 címen elérhető, ott felsorolt területről érkezik haza, a tanuló kötelező jelleggel, egyéb külföldi országból történő hazaérkezés esetén ajánlott jelleggel 14 napig maradjon otthon. A szülő a KRÉTA rendszeren keresztül jelezze ezt az intézményvezető számára, így a hiányzást igazoltnak tekintem.
Felhívom a szülők figyelmét, arra, hogy az érintett területekről visszatérve gyermeküket hivatalos karanténban kell tartaniuk.

3. Amennyiben a szülő a kialakult helyzetre tekintettel úgy dönt, hogy gyermekét otthon kívánja tartani, akkor ezt szintén jelezze a KRÉTA rendszeren keresztül az intézményvezetőnek, A hiányzást ebben az esetben is igazoltnak tekintem. Az így igazolható hiányzások időtartama a védelmi helyzet és intézkedések függvényében változik. Jelenleg 14 napot jelent. A 14 nap lejárta után - szükség esetén - kérem a jelzés megismétlését.

4. Tankerületi igazgató asszony kifejezett kérése, hogy a szülőkkel való kommunikáció a Kréta felületen keresztül történjen. Ennek megvalósítása érdekében kérem, hogy a Krétában rögzített e-mailes és telefonos elérhetőségüket ellenőrizzék, illetve ha bármely adat hiányzik vagy javítandó, akkor aktualizálják azokat a következők szerint:

 1. A Kréta szülői felületébe belépve válassza ki a „Profilbeállítások” menüpontot!
 2. Kattintson a „Gondviselő elérhetőség szerkesztése” fülre!
 3. Ellenőrizze le az ott megadott e-mail címét, telefonszámát, illetve javítsa vagy pótolja azt!
 4. Majd kattintson a „Mentés” gombra!

5. Távolmaradás esetén a tanulók a Kréta felület „Házi feladat” menüpontja alatti bejegyzésekben tájékozódhatnak az elvégzendő feladatokról (órai munka, házi feladat).

Ha nem tud belépni a Kréta rendszerbe, itt >>>>>  és itt >>>>> kaphat segítséget.

Megértésüket, támogató együttműködésüket köszönöm!

Budapest, 2020. március 12.

Csenki József
intézményvezető

Koronavírus-fertőzés megelőzésével kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-fertőzés megelőzésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

 • A mai naptól az épületbe az alsó bejáratnál is csak az automata kapun keresztül lehet belépni, elkerülve ezzel a kapu kilincsével való érintkezést.

 • Napközben a kilincsek folyamatos fertőtlenítő permetezése folyik.

 • A tanulói mosdókban óránként fertőtlenítő felmosás történik, folyamatosan biztosítjuk a folyékony fertőtlenítő szappant a mosdókban.

 • Az épület minden szintjén és a portán kézfertőtlenítő gél került kihelyezésre. Ajánlott a gélt kézmosás után, borsónyi mennyiségben, a kézbe alaposan bedörzsölve használni.

 • https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kerjuk-ne-tartsanak-unnepi-rendezvenyeket-az-iskolak-az-ovodak-se honlapon megjelentek alapján a nemzeti ünnepi megemlékezéssel kapcsolatban mind az alsó tagozaton tervezett mai, holnapi múzeumlátogatás, mind a pénteki felső és gimnáziumi tagozat részére tervezett ünnepi megemlékezés elmarad! A megemlékezés osztálykeretben történik. Kérjük, hogy a gyerekek a pénteki napon viseljenek kokárdát!

 • A fenntartó ma reggeli állásfoglalása szerint "azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne menjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincsen.Ezzel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az ezen indokkal megküldött szülői igazolások alapján a mulasztást iskolánk természetesen igazoltnak tekinti. Kérem, hogy mind a gyermekeik, mind az osztály- és iskolatársak egészségének megőrzését szem előtt tartva hozzanak felelős döntést az iskolai távolmaradás kapcsán.

 • A mai napon valamennyi osztályban levetítésre kerül(t) a koronavirus.gov.hu/megelozes címen elérhető rövid, tájékoztató videó.

 • A különféle forrásokból származó dezinformációs, esetenként pánikkeltő hatású információk elkerülése végett kérem, hogy lehetőségeikhez mérten folyamatosan kísérjék figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját az www.nnk.gov.hu címen, illetve a kormány e célra létrehozott weboldalát a www.koronavirus.gov.hu címen. Jelenleg ezen helyeken lehet hivatalos információkhoz jutni. A megjelölt oldalakat az iskola vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri, az ott megjelent, illetve a fenntartó által küldött, az iskola szempontjából releváns információkról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

 Az iskola közössége nevében köszönöm megértésüket és bízom további együttműködésükben.

Üdvözlettel: Csenki József
       intézményvezető
       Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Budenz Bál 2020 - köszönjük!

Köszönjük!

A Klebelsberg Kultúrkúria igazgatójának, Dolhai Istvánnak, hogy a helyszínt rendelkezésünkre bocsátotta!

A Szülői Választmány szervező csapatának:

Dr. Borsiné Lantos Dóra szülőnek, elnök asszonynak a jegyárusítás, a tombola szervezését

Glöck András szülőnek: ételek elkészítését és kiszállítását, a terem berendezését, a tálalás megszervezését, az elpakolás és elszállítás, szervezését.

Horváth Vera szülőnek: a szervezés, a dizájn, a díszlet, a meghívó, az étlap tervezőjének és megvalósítójának.

Piszker Mariann szülőnek: a szervezésben, a dizájn kialakításában, a terem berendezésében nyújtott segítséget.

Sándor Orsolya szülőnek: a szervezésben, a berendezésben nyújtott segítséget.

Külön köszönjük Szulák Andrea szülőnek, művésznőnek, hogy elvállalta az est háziasszonyának szerepét és a fellépést!

Ugyancsak köszönjük Sena Dagadu szülőnek, énekművésznek a fellépést!

Valamennyi tombolát beküldő szülőnek köszönjük a felajánlásokat!

Valamennyi résztvevő és támogató szülőnek köszönjük az anyagi hozzájárulását a rendezvényhez!

És köszönjük a finom süteményeket is a kedves szülőknek!

Köszönjük a kellemes, önfeledt, jó hangulatú estét minden szülőnek és kollégának, akik megjelenésükkel megtisztelték rendezvényünket!

Köszönjük a segítőknek a sok munkát:

Kocsis Eszternek a tálalást, a vendégek fogadását.

Laczkó Gergelynek a szállítást, a pakolást és a ruhatári feladatok ellátását.

A 10. és 12. diákoknak a segítséget a tombola árusításban és a vendégek fogadásában.

 

Köszönettel: Székelyné Nagy Zsuzsanna, Titi Katalin, Tóvári Dorottya és Csenki József

 

  

Az iskolai szociális segítő munka

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, prevencióval foglalkozik. A köznevelési intézményekben közvetlenül találkozik a gyermeket, tanulót érintő problémákkal. Tanácsadás formájában nyújt segítséget a gyermekek, szülők, pedagógusok számára.

MILYEN PROBLÉMÁVAL LEHET A SZOCIÁLIS SEGÍTŐHÖZ FORDULNI?

Kattintson ide a részletekért...

A 8. legjobb a Budenz

Megtalálhatók vagyunk a legjobbiskola.hu portálon

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 Legjobb általános iskolák (általános iskola)   8. hely

Országos összehasonlítás az azonos típusú iskolák között elért eredmények alapján

Legjobbiskola.hu index

általános iskola
446
Országos átlag: 400

Milyen legyen a II. kerületi iskolabuszprogram?

Iskolabusz a 2. kerületben?Erre a kérdésre csak Ön tud válaszolni!

Háztól házig szállítsuk a gyermekeket, vagy legyenek külön megállóhelyek, ahová reggel oda kell vinni őket? Délután is működjön-e a szolgáltatás? Minél olcsóbb legyen, vagy nyújtson extra szolgáltatásokat?

Egy család életében az egyik legnagyobb kihívás az iskolába eljuttatni a gyerekeket. Sokan kénytelenek a szükségesnél korábban felkelni, hogy a reggeli csúcsforgalomban
az iskolai kitérő után legyen idő elvinni a kistestvért oviba, beérni a munkahelyre, majd a délutáni dugóban ugyanez visszafelé – rengeteg idő, türelem és persze pénz.

Most közösen oldhatjuk meg ezeket a problémákat, kérjük, ezért vegyen részt Ön is a II. Kerületi Önkormányzat felmérésében, a fővárosi iskolabusz mintaprogram kialakításában!

Töltse ki a kérdőívet a www.masodikkerulet.hu honlapon található, a témával foglalkozó cikken keresztül, vagy közvetlenül a http://bit.ly/2vG6eLU címen!

Fakultációs tervezet 2019/2020

Tantárgy Tanár
Történelem Jáhner Eszter
Matematika Molnár Balázsné
Informatika Basa Renáta
Földrajz Pataky Edit
Magyar Oszkó Gabriella
Fizika Jeszenszky Éva
Biológia Hodászné Antal Györgyi
Pénzügyi ismeretek Kabdebó Ferenc
Testnevelés Gyimesi Péter
Médiaismeret Szentkúti Judit
Francia nyelv Tóth Ildikó

Alkategóriák

Friss
Friss hírek a Budenzből.
Cikkek száma:
110
Felvételi info
Minden, ami a nyolcadikosok számára fontos lehet
Cikkek száma:
9
Beiskolázás
Az alsó tagozat hírei a leendő kiselsősök és szüleik számára.
Cikkek száma:
10
Innovációk
Cikkek száma:
10
Digitális oktatás
Cikkek száma:
7

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177