Cookie-k

TÁMOP 3.1.4

Tavaszi témahét 2011

A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében a 2009-2010 tanévhez hasonlóan a 2010-2011-es tanévben is megrendezésre került a c osztályban az őszi és a tavaszi témahét. Az őszi témahétről már elkészült beszámolónk után elkészült a tavaszi témahét összegzése is:

A tavaszi témahetet minden évben összekapcsoljuk az erdei iskolával; felhasználva az ott szerzett tapasztalatokat az iskolában folytatódik a felfedező munka.

Az ezévi erdei iskolát a Mátrába szerveztük. 2011. május 2-4-ig a mátrafüredi Akadémiai Üdülő vendégei voltunk. Bejártuk a környéket, megfigyeltük az élőlényeket (növény- és állatvilágot egyaránt), a természeti képződményeket, ember építette műtárgyakat, és ismerkedtünk a helyi emberekkel is.

 

Osztály: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, 2.c osztály

Időkeret: 5 nap (3 nap erdei iskola + 2 x 4 tanóra)

Kapcsolatok: NAT

Ember a természetben

Ember a társadalomban

Művészetek – dráma, vizuális kultúra, ének-zene, tánc

Életvitel – egészséges életmód

 

Kompetenciafejlesztés fókuszai:

Személyes kompetencia:

Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, önmegismerés – önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, igényesség (rend, tisztaság…), természeti jelenségek művészi kifejezésének képessége, finommotorikai készség, önmotiváció, tájékozódás (túra), önellátás (tisztálkodás, rendrakás)

Kognitív kompetencia:

Holisztikus szemlélet, környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. Memóriafejlesztés (szöveg, dallam, mozgás), reprodukáló képesség.

Szociális kompetencia:

Együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia, kommunikáció ismeretlenekkel

 

Munkaformák:

- kooperatív csoportmunka (alapcsoportok)

- differenciáló csoportmunka

- páros munka

- frontális munka (drámajáték, közös dal, tánc, múzeumlátogatás, utazás, túrázás…)

- egyéni munka

 

Témahét célja:

A közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; környezettudatos magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás, mozgásutánzás…) kooperatív munkával.

 

Előkészítés:

1. tervezés, ötletelés: feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása

2. Erdei iskola szervezése (utazás, szállás, étkezés, programlehetőségek, költségvetés)

3. Heti terv összeállítása: a kirándulás 3 napjának kimerítő és alapos megtervezése (esős és száraz időre is kidolgozott programok) kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek – foglalkozások

4. Gyűjtőmunkák: családok bevonásával is

- háziállatok, vadállatok, családi képek nagyszülők állatai és otthoni állatok

- a kirándulás képeinek szerkesztése, kisfilmek előkészítése

- ház körüli munkálatok eszközei (képek és tárgyak gyűjtése)

- kézműves kellékek: színes papír (karton, szín.papír, tempera, termések, levelek, parafadugó, fonal, hurkapálca)

- zene-, mese- és versgyűjtemény

- kirándulás főbb kellékei: tájoló, térkép, iránytű, vízvételhez zárható edény, terméseknek dobozka, fényképezőgép, stb.

 

 

5. Szervezési feladatok:

- kirándulás megszervezése

- múzeumpedagógus szervezése (Palóc Múzeum, Mátramúzeum)

 

 

 

1. nap

1., Utazás - a táj változásának megfigyelése, síkság, dombság...

2., Túra - Kékestető-Mátraháza (az ország legmagasabb pontjának felfedezése), egyszerű tájékozódás a térképen és az erdőben (turistajelzések jelentése)

3., Erdei túra - a helyi patakpart élővilágának megfigyelése, a víz munkájának megfigyelése, vízminta vételezése (pohárban víztisztaság, átlátszóság, látható élőlények), egyszerű vízvizsgálat

4., Utcakép-falukép: séta a faluban, ismerkedési a helyi emberekkel (palóc tájnyelv megfigyelése); a  Kozmáry-kilátó megtekintése (a kilátóból dél felé Gyöngyös, észak-északkelet felé a Kékes és a Mátra gerinceinek vonulata látszik, a domborzat jól megfigyelhető

 

 

2. nap

1., Erdei túra - Rákóczi forrás (a 476 méteren található Rákóczi- forrás nevét  II.Rákóczi Ferencről kapta, és érdekesség, hogy a forráshoz emelt kőemléket, 1929-ben egy kurucokat ábrázoló domborművel ékesítették)

2., Vízparti séta - Sástó (az 520 m magasan elhelyezkedő tó az ország legmagasabban fekvő tava, mely az év minden szakában használható csónakázásra, horgászásra. A tó természetes úton, vízösszefolyásokból keletkezett. Több nyílt vízfelületet sásos, zsombékos területéből alakították ki.  A tó köré idegenforgalmat szolgáló létesítmények épültek. A volt fúrótorony kilátóként szolgál, amelyről az egész Mátrára gyönyörű kilátás nyílik.) A vízi élővilágot jól megfigyelhettük.

3., Gyermekvasút (Mátrafüred - Gyöngyös között közlekedő kisvasút nagy élményt jelentett)

4., Gyöngyös városkép (falu és város összehasonlítása)

 

3. nap

1., Palóc Múzeum megtekintése (a gyűjtemény 1983-tól állandó kiállításként üzemel Mátrafüreden. 10 éve állandó helyen tekintheto meg, a mátrafüredi régi általános iskolában. A gyűjtemény anyagát Szakács Józsefné ( Mészáros Magda ) kezdte gyűjteni 50 évvel ezelőtt. A Palócföldet bejárva darabról-darabra vásárolta össze a régi hímzéseket, lakástextileket, viseleti darabokat. A lakástextileken talált gazdag hímzésvilágot föl is dolgozta, sok munkája zsürizett országos pályázatokon díjazott alkotássá vált.)

2., Kézműves foglalkozás - szövés, közben néprajzi ismeretek bővítése 

3., Természettudományi Múzeum - Gyöngyös

4., Természettudományi Múzeum - Gyöngyös (az erdő szintjei, élővilága)

- utazás haza

 

4. nap - iskolai programok

1., Palóc népi játékok, tánc

2., A kirándulás tapasztalatainak rendszerezése

3., Felszínformák, síkság, dombság, hegység megismerése (interaktív tábla segítségével a kiránduláson készült fényképek nyújtanak segítséget a látottak felelevenítésében)

4., Településformák, települések szerkezete

 

5. nap

1., Levél a Mátrából - rendhagyó irodalomóra

2., Élőhelyek rendszerezése (interaktív tábla segítségével)

3., Vízpart élővilágának modellezése - gyurma- és festékkisplasztika készítése

4., Wass Albert: Tavak és erdők könyve (részlet) alapján drámajátékok

 

Őszi témahét 2010

 

Őszi témahét

2010

Idén is megrendezésre került az őszi témahét a 2.c osztályban. A gyerekek, csakúgy mint tavaly, ebben a tanévben is nagyon élvezték az egy hétig tartó különleges időszakot. A hét első napján kirándulni mentek, ahol tapasztalatokat gyűjthettek a házi állatok életéről, a háziasítás történetéről, az őszi kerti munkálatokról, valamint az őszi néphagyományokkal is ismerkedhettek.

 

Program:

2010. október 25-29.

 

 

Osztály: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, 2.c osztály

Időkeret: 5 nap x 4 x 45 perc

Kapcsolatok: NAT

Ember a természetben

Ember a társadalomban

Művészetek – dráma, vizuális kultúra, ének-zene, tánc

Életvitel – egészséges életmód

 

Kompetenciafejlesztés fókuszai:

Személyes kompetencia:

Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, önmegismerés – önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, igényesség (rend, tisztaság…), természeti jelenségek művészi kifejezésének képessége, finommotorikai készség, önmotiváció.

Kognitív kompetencia:

Holisztikus szemlélet, környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. Memóriafejlesztés (szöveg, dallam, mozgás), reprodukáló képesség.

Szociális kompetencia:

Együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia.

 

Munkaformák:

- kooperatív csoportmunka (alapcsoportok)

- differenciáló csoportmunka

- páros munka

- frontális munka (drámajáték, közös dal, tánc…)

- egyéni munka

 

Témahét célja:

A közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; környezettudatos magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás, mozgásutánzás…) kooperatív munkával.

 

Előkészítés:

1. tervezés, ötletelés: feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása

2. Vadaspark előzetes bejárása, fotózás, előhívás

3. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek – foglalkozások

4. Gyűjtőmunkák: családok bevonásával is

- háziállatok, vadállatok, családi képek nagyszülők állatai és otthoni állatok

- őszi családi fényképek (szüret, szüreti mulatság, munkálatok, élmények)

- madáretető kellékeinek gyűjtése

- ház körüli munkálatok eszközei (képek és tárgyak gyűjtése)

- házi állatok haszna: tejtermékek, gyapjúból készült ruhák, kis tollpárna, nemezkalap, kürt csontból, stb.

- kézműves kellékek: színes papír (karton, szín.papír, tempera, termések, levelek, parafadugó, fonal, hurkapálca)

- kis szőlőprés, 1 láda szőlő

- zene-, mese- és versgyűjtemény

- szőlőszüreti kellékek, szüreti mulatsághoz kellékek, filmrészletek

5. Szervezési feladatok:

- kirándulás megszervezése

- Szőlőszüret (táncok, szokások, dalok összegyűjtése) megszervezése

 

 

 

 

1. nap: Tanulmányi kirándulás

1., Szervezés, csapatalakítás, csapatjelvény készítése, kedvenc állat választása (melyről a csapatok majd beszámolót is készítenek, ezért igyekeznek a lehető legtöbb információt szerezni az adott állatról).

2., 3., és 4. óra Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba, ahol részletesen megfigyeltük a házi állatokat a faluudvarban (lakhely, táplálkozás, külső tulajdonságok, szaporodás), valamint megkerestük a házi állatok "vad párját" a vadaspark területén. Összehasonlításuk során fontos tapasztalatokat szereztünk főként a lakhely-élőhely és a táplálkozás, valamint a külső tulajdonságok tekintetében.

 

Ellapj 

kirnduls 

 

2. nap - Művészeti nap

1., A gombakirály című mese olvasása, feldolgozása (szereplők, helyszín, cselekvések stb.)

2., A gomba alatt - dramatizálás az előző órai tapasztalatok alapján

3., Gombamozaik készítése színespapír-tépéssel, ragasztással páros munkában

4., Pókhálószövés - hurkapálca, fonal felhasználásával pókháló készítése, majd a pókhálóba pók készítese tojásosdoboz, zseníliadrót, festék felhasználásával

kzmves

 

 

3. nap Rendszerezés

1., Látogatás a közeli zöldségesnél (közlekedési szabályok, vásárlási szokások, illemszabályok, termények, zöldségek, gyümölcsök megfigyelése - őszi időszakban mi kapható, illetve ha ősszel nem termő növényre bukkanunk, akkor az miért lehetséges, milyen az íze az idényben és azon kívül, stb.

2., Zöldségek, gyümölcsök rendszerezése az iskolában

3., Interaktív tábla segítségével kisfilm a kerti munkálatokról, zöldségek-gyümölcsök kikeresése interneten, melyeket élőben nem láthattunk

4., Matematikai drámajátékok termények és őszi mondókák felhasználásával (számok-ritmus-dallam címmel)

gymlcsnapj

 

 

4. nap - Állatok rendszerezése

1., Négylábú házi állatok: rendszerezés, hasznuk, élőhelyük-lakhelyük: a csapatok beszámolója a választott állatról, illetve a vadasparki tapasztalatok (házi állat - vadállat) megbeszélése

2., Baromfiudvar: rendszerezés, hasznuk, élőhelyük-lakhelyük, táplálkozásuk

3., Interaktív tábla: kisfilm a baromfiudvarról (jutalomfilm: Kukori és Kotkoda)

4., Őszi témájú szöveges feladatok matematikából, furfangos őszi feladványok

llatnap

 

5. nap - Szüret

1., Őszi népszokások (olvasmány, kisfilm az interaktív táblán - szüreti mulatság fekete-fehér eredeti filmrészlet)

2., Szüreti dalok és versek (hanganyag meghallgatása, közös daltanulás, körjáték - lipem-lopom a szőlőt...)

3., Szőlőnyomat készítése - parafadugó, festék felhasználásával

4., Szőlőszüret (szőlőpréselés, mustkóstolás, szüreti mulatság - eszem-iszom-jókedv)

 

szret

Alkategóriák

Hírek
Cikkek száma:
6
Projektek
Cikkek száma:
1
Dokumentumok
Cikkek száma:
1

Copyright

Copyright © 2020 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177