Cookie-k

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

13 évfolyamos többcélú intézmény, összetett iskola

Tagozatai: Alsó

       Felső

     Gimnázium (4+1)         

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Szent-Györgyi Albert

Pedagógiai hitvallásunk alapja:

Tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önnevelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására.

Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést, amely az intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti.

Célunk, hogy a gyermeki személyiség teljessé váljék, hogy minden életszakaszban képes legyen az önmegvalósításra.

Pedagógiai alapelveink:

Olyan iskolai légkört alakítunk ki, amelynek a személyiségfejlesztés, a nevelés, a tudásátadás, az alapértékek átadása, a tanári példamutatás, etikus, toleráns magatartás az alapja.

Olyan iskolai környezetben tanítunk, amelyben minden tanuló megtalálja tehetségének, egyéniségének megfelelő tereit, kibontakozásának lehetséges útjait.

Olyan iskolai környezetben kívánunk élni, amelyben a kölcsönös figyelem, tisztelet, jóság, tolerancia mentén szerveződnek a mindennapok, ahol szorongásmentesen lehet alkotni, tanulni, ahol a tanulók integrálásával lehetőséget nyújtunk a másság megismerésére, elfogadására, a megfelelő segítségnyújtás módjainak megtapasztalására.

Olyan tanulási környezetet kívánunk fenntartani, amelyben a tanuló kellő önállósággal, önismerettel rendelkezik, amelyben meg tudja oldani konfliktusait, kreatív válaszokat ad az élet kisebb nagyobb kihívásaira.

Pedagógusaink

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium minden pedagógusa törekszik arra, hogy az intézmény sokszínű kínálatával és gyermekközpontú – befogadó pedagógiájával, humanista értékeivel a Szent-Györgyi Albert-i gondolatot megvalósítsa. Vallja, hogy minden gyermek tehetséges, valami egyéni, különleges képességekkel rendelkezik, és ennek megfelelően igyekezik mindenkiben megtalálni és kibontakoztatni a benne rejlő egyediséget.

Iskolánkban a pedagógus értékközvetítő szerepe meghatározó, hiszen tanítványainak testi, lelki és szellemi értékeket ad át. Ehhez harmonikus légkör, állandóság, biztonság szükséges.

„Szívből örülni és elmélyedve, alkotó módon dolgozni csak az tud, aki belső függetlenségét, szuverenitását kialakítja, megőrzi, de legalábbis törekszik arra, hogy létrejöjjön, fennmaradjon.” C.G.Jung

A Budenz arculata:

1984-től iskolánk fő profilja a nyelvoktatás.Első osztálytól tanítunk angol és német nyelvet. Az 1-3-ig osztályig az idegen nyelvet vizuális nyelvoktatással (a rajz és az idegen nyelv integrációja) oktatjuk.

A francia nyelvet második idegen nyelvként, illetve fakultációs keretben tanítjuk.

A nyelvtanítás bontott csoportokban történik. A második idegen nyelv belépésének ideje hetedik osztály.

A gimnáziumban szintén angol, német és francia nyelvet oktatunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak alkalmuk legyen az iskolában tanult idegen nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolni, az adott ország kultúrájával közelebbről megismerkedni.

Alsó tagozat

Kiemelten kezeljük az első négy évalapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését tartjuk fontosnak, amely a későbbi hatékony munkavégzéshez, fejlődéshez elengedhetetlen. Az első osztályban tanulóink nyugodt, kényelmes ütemben, szótagoló módszerrel tanulnak olvasni, az írás tanítása késleltetett. (Meixner – módszer) Így lehetőségünk van az egyéni fejlettségi szinteket figyelembe venni . A tanulók teljesítményét 1-3. osztályban szövegesen értékeljük.

Az alsó tagozaton kétféle programmal tanítunk:

Lépésről-lépésre program

Pedagógiai filozófiája: az egyéni utak megsegítése, az eltérő fejlődésű diákok segítése.

Ezért a tehetséggondozás és a felzárkóztatás az együttműködés a legfontosabb értékek.

Jellemzői: kooperatív tanítási-tanulási technikák, differenciálás, témaórák (projektek), beszélgető körök.

Művészeti program

A diákok az alapórák mellé a következő tantárgyakból, műveltség területekből kapnak több órát a délutáni foglalkozások órakeretéből: drámafoglalkozások, furulyaórák, néptánc, kézműves foglakozások. A művészeti programmal haladó osztályokban évente két alkalommal színvonalas előadások születnek.

Felső tagozat

Művészeti program:

5. és 6. évfolyamon folytatódnak a művészeti órák. A tanulók szabadon választhatnak kettő művészeti tevékenységet.

Lépésről lépésre program:

Folytatjuk az alsós program szellemiségét. Tanítási módszereink közül a kooperatív munkaformát és a tanulásszervezési technikák közül a csoportmunkát helyezzük előtérbe.

5. évfolyamtól kezdve modern informatikai ismereteket tanítunk.

6. évfolyamtól a matematika tantárgyat több csoportban tanítjuk. (Tehetséggondozó csoport).

7. évfolyamtól a diákok szabadon választhatják a második idegen nyelvet.

8. évfolyamon intenzív gimnáziumi előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Gimnáziumi tagozat

Gimnáziumi oktatásunk öt évfolyamos, első évfolyamunk nyelvi előkészítő, ahol az idegen nyelveket oktatjuk magas óraszámban:

 

  • első idegen nyelv: 15 óra /hét
  • második idegen nyelv: 3 óra/hét

11. osztálytól emeltszintű magyar nyelv és irodalom valamint matematikatanítás folyik.. Tizenkettedik évfolyamtól a pedagógiai programunk szerinti szaktárgyakból fakultációkat indítunk.

Diákjainkat a lehetőségeinkhez igazítva (az igények és az óraszámok összeegyeztetése után) felkészítjük az emelt szintű érettségire.

A tanórai foglalkozásokon kívül az európai projektekben is részt veszünk sikeres pályázatok esetén.

 

Eredményeinkről tekintse meg az itt >>>> található prezentációnkat!

 

A délutáni, tanórákon kívüli foglalkozások színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet - kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben. Hagyományosnak tekinthetőek, hisz több éve működnek a felvételire előkészítő, az agyagozás a furulya tanfolyamok, a dramatikus játék, a játékos nyelvoktatás, a sportfoglalkozások. A sokszínű sporttevékenység (kosárlabda, foci, falmászás, ), a különböző mozgásstúdiók, a péntek délutáni foglalkozások pl.: gyöngyfűzés, kézműves foglalkozás is hasznos elfoglaltságot biztosítanak tanulóinknak.

 

Eseménynaptár

<<  <  Okt. 2021  >  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

e-Napló

Budenz e-Napló

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177