Cookie-k

Tisztelt Látogatók!
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a ...sulinet.hu végződésű weboldal neveket kivezeti.
Helyette 2021. szeptember 1-től, azaz az őszi tanévtől kezdve az edu.hu domain használatára térünk át, ezért iskolánk weboldalát szeptember 1-től csak a
https://budenznet.edu.hu
címen tudják majd elérni.

 A Budenz  József  Általános Iskola és Gimnázium

 felvételi  tájékoztatója a nyelvi előkészítő évfolyammal bővített négyévfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők számára

a 2021/2022-es tanévre

Az iskola OM azonosítója: 034802

 Induló osztályunk:

15 fő (fél osztály) négyévfolyamos gimnázium + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből

Tagozatkód: 0001 

Intézményünkben gimnáziumi általános kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás első idegen nyelvből; második idegenként választható: német vagy francia nyelv. A matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

*****

15 fő (fél osztály) négyévfolyamos gimnázium + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből+ kötelező informatika  készségfejlesztés

Tagozatkód: 0002 

Intézményünkben gimnáziumi általános kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás első idegen nyelvből; második idegenként választható: német vagy francia nyelv. A matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

Megjegyzés: Az informatika órákon programozási ismeretek oktatása folyik, így felkészít az emelt szintű informatika érettségire.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika tantárgy iránt. 

*****

 A tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:

 • a tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. félév),
 • a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye,
 • és a szóbeli vizsga alapján.

 Írásbeli felvételit a központi közös felvételi eljárásrend keretében szervezünk.

Az központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkező tanulóknak 2020. december 04-ig egy külön „Tanulói jelentkezési lapot” kell kitölteni. Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal. A tanulónak az egységes írásbelire beadott jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló a felvételi időszakban több központi írásbelit tartó középiskolába jelentkezik, akkor maga dönti el, melyik iskolában írja a felvételijét, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárás esetében milyen sorrendet jelöl meg.

Ennek országosan egységes időpontja:

2021. január 23. szombat, 10.00 óra

Megjelenés: 9.30 órakor, ekkor tekinthető meg a terembeosztás.

Felszerelés: íróeszköz (ceruza, toll, ) vonalzó, körző, radír. Számológép használata tilos!

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán a szakértői bizottság által kiadott kedvezményekre jogosultak. Ennek igénybevételéhez a szakértői bizottság határozatának fénymásolatát  kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

Pótírásbeli (esetleges akadályoztatás esetén): 2021.  január  28. 14 óra

Kiegészítés a középfokú központi írásbeli felvételihez

A 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozat alapján a járványhelyzetre tekintettel a központi írásbeli vizsga letételére kijelölt második pótnap egységesen meghatározott időpontja 2021. február 05. 14.00 óra.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. 16.00 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el. Intézményünkben az előző pontban foglalt igazolásokat a kérelemhez csatolni kell!

A vizsgaszervező intézmény a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését 2021. február 10. napján 16.00 óráig biztosítja. Intézményünkben a megtekintés úgy történhet, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyínét.

A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2021. február 11. napján 16.00 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. február 15. napjáig kell elbírálnia.

Az egységes írásbeli felvételi két részből áll:

 1. Magyar nyelvi feladatok                          45 perc
 2. Matematika  feladatok                            45 perc

Az írásbeli felvételi eredmények megtekinthetők: 2021. január 29-én.

Javítással kapcsolatos észrevételt 2021. február 1-én 8-16 óráig lehet tenni az intézmény vezetőjénél.

Az írásbeli felvételi eredménylapok 2021. február 5-én átvehetők a titkárságon 8-16 óráig.

A szóbeli meghallgatás egyéni időpontja a iskola honlapján 2021. február 24-től >>>>> Szóbeli vizsgák időpontjai 2021.

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

2021. március  1., 2. (hétfő, kedd) 14 órától

Pótnap: 2021. március 9. (kedd)  14  órától

A szóbeli felvételi nyilvános a szülők számára. 
A szülők az aktuális járványügyi szabályozások értelmében az iskola területére nem léphetnek be.
Az épületbe lépéskor a tanulók számára kötelező a portán kihelyezett kézfertőtlenítő, valamint hőmérő használata,
a bent tartózkodás időtartamára pedig a maszk viselése, melyet mindenkinek magának kell biztosítania.

A szóbeli beosztása honlapunkon és az iskola bejáratánál, a tájékoztató táblán tekinthető meg 2021. február 24-től.

A szóbeli vizsgára kérjük, hozzák magukkal az alábbiakat:

 • - a tanuló ellenőrzőjét,
 • - magyar irodalom és nyelvtan, valamint matematika füzeteket.

A szóbeli meghallgatás témakörei:

Angol nyelvi témakörök: Én és a családom; Lakás, lakóhely; Napirend; Szabadidő, hobbi; Étkezés, étkezési szokások; Vásárlás, öltözködés; Iskola, tantárgyak; Szórakozás (TV, rádió, mozi); Sport, egészség, időjárás.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2021. március 16-án tesszük közzé.

Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők
Az ideiglenes felvételi jegyzék közzétételének időpontja
a 17/2021. (III. 5.) EMMI határozat 17. pontja alapján
2021. március 22-ére módosult.
Megértésüket köszönjük!

A tanuló eredményeit OM azonosítójának alkalmazásával tesszük közzé. Ugyanakkor a tanuló a jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja tanulói azonosítójának közlését. Helyette megadhat  jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető.

Ezt a szándékot nyilatkozatban is meg kell erősíteni.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszám kerül.

Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé E (Elutasítás) betű kerül.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2021. március 22-23.

Az iskola értesítése a szülők felé postai úton: 2021. április 30-ig

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tagozatán tanuló nyolcadikos diákok a pedagógiai  programban  meghatározottak alapján folytathatják tanulmányaikat:

 • Idegen nyelvből: angol nyelvből a nyolcadikos félévi írásbeli és szóbeli belső vizsgán legalább 80 %-os teljesítmény, azaz  60 pont.
 • A következő  tantárgyakból  minimum  80%-os teljesítmény, azaz min. 40 pont elérése esetén

saját  tanulóink  felvételi nélkül folytathatja tanulmányaikat gimnáziumi tagozatunkon.

Beszámítandó tantárgyak, félévek: Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Fizika, Kémia; 7. évvégi és 8. félévi jegyek. Összesen minimum 20-20 pont évfolyamonként.

A fenti eredmények teljesítése esetén saját tanulóink felvételi nélkül folytathatják  tanulmányaikat iskolánkban. Erről azonban a felvételi eljárás megkezdése előtt – legkésőbb január végéig – nyilatkozniuk kell.

 • Azokra a saját tanulókra, akiknek nincs meg a felvételi nélküli bejutáshoz a tantárgyi eredményük, a külsős diákokra  vonatkozó felvételi eljárásrend érvényes.
 • Azokra a diákokra, akiknek megvan a felvételi nélküli bejutáshoz az eredményük, de nem első helyen jelölték meg iskolánkat, ugyancsak a külsősökre vonatkozó eljárásrend érvényes avval a könnyítéssel, hogy a szóbeli alól mentesítjük őket, mivel a helyi félévi nyelvi vizsgán már bizonyították a megfelelő szintű nyelvtudásukat.

A külső vizsgázók teljesítményének értékelése:

Tanulmányi eredmények

Az általános tantervű központi írásbeli eredményei

A szóbeli meghallgatás eredményei

7. osztályos év végi jegyek
a következő tantárgyakból:   

magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

fizika

idegen nyelv

maximum:25 pont

 

anyanyelv

 

maximum: 50 pont

 

 

matematika

 

maximum:50 pont

 

 

 

 

 

 

Szóbeli meghallgatás

 

angol  nyelvből

 

 

 

 

 

8. osztályos félévi jegyek a következő tantárgyakból:  

magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

fizika

idegen nyelv

maximum:25 pont

Maximum: 50 pont

Maximum: 100 pont

Maximum: 50 pont

Maximális összpontszám: 200 pont

 Pontazonosság esetén a sorrendet a következő szempontok alapján határozzuk meg:

 • hátrányos helyzet,
 • kerületi lakos,
 • testvére is iskolánkba jár vagy járt.

 A tájékoztató letölthető itt >>>>>

Rövid ismertető a felvételiről >>>>>

Eseménynaptár

<<  <  Aug. 2021  >  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

e-Napló

Budenz e-Napló

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177