Cookie-k

A könyvtár nyitvatartása
2019/2020. tanév

Hétfő: 10-16
Kedd: 15-16
Szerda: 11-15
Csütörtök: 8-14
Péntek: 8-14

Könyvtárhasználati szabályok

 • Az iskolai könyvtári tagságra – külön beiratkozás nélkül - jogosult mindenki, aki az intézményben tanul, vagy dolgozik.
 • A könyvtár használata ingyenes.
 • A könyvtárban kölcsönzésre egyéni és csoportos helyben használatra van lehetőség.
 • A kölcsönözhető könyvek száma: 1 kötet, gimnáziumi tagozatban: maximum 3 kötet.
 • Kölcsönzési idő: 2 hét, amely meghosszabbítható, ha más nem kereste az adott művet.
 • A kölcsönzési időt be kell tartani.
 • A kézikönyvtár kötetei nem kölcsönözhetőek, de egy-egy tanítási órára kivihetők.
 • A dokumentumok épségét, tisztaságát mindenkinek kötelessége megóvni
 • Az elveszített vagy megrongált dokumentumokat pótolni kell vagy értékét meg kell téríteni.
 • A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.
 • Dokumentumokat kikölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
 • A tanév utolsó tanítási napjáig minden, tanuló által kölcsönzött könyvnek vissza kell kerülnie a könyvtárba. A tartós tankönyveknek is!
 • A könyvtár használói iskolával történő jogviszony megszűnése előtt kötelesek rendezni /esetleges/ tartozásaikat.

A könyvtári viselkedés szabályai, a terem rendje

 • A könyvtárat – a bejáratnál kifüggesztett - nyitvatartási időben lehet használni.
 • Az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének.
 • A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.
 • A könyvtárban enni-inni nem szabad behozni!
 • A termet használóknak kötelessége vigyázni tisztaságra, bútorokra, a könyvekre, folyóiratokra.
 • A könyvbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad!
 • A könyvtári számítógépet, tanulásra, kutatásra lehet használni, úgy hogy a csendes tanulást ne zavarja.
 • A terembe tanítási órára érkező tanulók becsengetéskor, az órát tartó tanár kíséretében vehetik igénybe a könyvtárat tanteremként.
 • A könyvtár látogatói kötelesek betartani a könyvtár használatának szabályait.
 • A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
 
Csányiné Pap Györgyi könyvtáros tanár
tel: 0613943177

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177