Cookie-k

Tartalomjegyzék

A mesék angolul és magyarul

Fából faragott Nyírfa Péter
(bábelőadás az 5. a osztály előadásában)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyság és élt benne egy szegény paraszt és a felesége. A parasztember és felesége szomorúan éltek, mert nem lehetett gyermekük. Egy napon, a parasztember elment az erdőbe és kifaragott egy kisfiút egy nyírfából. A kisfiú hirtelen életre kelt, mert a nyírfának varázsereje volt. Azóta a kútból is bor folyt a víz helyett a királyságban. A kis fából faragott fiú békét és rendet teremtett a fejedelemségben, és ezért elnyerte a király lányának kezét.

Birchwooden  puppet Peter
(puppet show performed by class 5.a)

Once upon a time there was a farmer and his wife. They were sad, because they didn’t have any children. One day the farmer went into the woods and carved a boy from a tree. He took it home and it came to life because he was made of a magic tree.

He had magical powers that he used only for helping people: he protected the sellers in the market from the thieves. He brought peace to the kingdom. In return, the king let Peter marry the princess.

Rege a csodaszarvasról
(5. b osztály előadása)

A magyarok őshazája az Urál-hegység lábánál terült el. Ősatyjuk Ménrót, ősanyjuk pedig Enéh volt. Két gyermeküket, Hunornak és Magyarnak hívták. Egy alkalommal, amikor Hunor és Magyar vadászni mentek megpillantottak egy gyönyörű szarvast. Meglőtték, de a nyílvessző lepattant a gyönyörű állat hátáról. Ezt látván arra gondoltak, hogy ez egy csodaszarvas, és követni kezdték. Ahogy haladtak a gyönyörű állat után, egyszer csak egy ismeretlen és gyönyörű helyre leltek, és népükkel letelepedtek ott. A népesség egyre növekedett, és a terület már nem tudott eltartani ennyi embert. A hét vezér úgy döntött, hogy el kell hagyniuk ezt a területet és tovább kell vándorolniuk. Vezérüknek Árpádot választották. Döntésüket vérszerződéssel pecsételték meg. Hosszú vándorlás után, 896-ban megtalálták mostani lakóhelyünket, Magyarországot.

The Hungarian Deer Legend
(performed by class 5.b)

Every nation has its own legend: tales of heroic deeds and magical creatures. 

This play tells the story of the origins of the Hungarians.

Two great warriors Hunor and Magor chase the mythical deer to their new homeland, where they find their wives. The conquest of the Carpathian Basin was accomplished in 896. The history of „Hungary” – Magyarország – began.

Sitting at campfires fathers told this tale to their sons, and many years later when the sons became fathers they were the ones telling the tale.Now it is our turn to share this legend with you, so it will never be forgotten.

Rege a csodaszarvasról

SZEREPLŐK:

Mesélő
Enéh
Ménrót
Magyar
Hunor
Tündérkirálylányok
1. Vitéz
2. Vitéz
3. Vitéz
Lányok
Álmos

A magyarok őshazája az Urál-hegység lábánál volt. Innen indultak kalandos útjukra, amíg megtalálták a mai Magyarország területét. Ezt meséljük most el röviden. Bemutatom ősapánkat, Ménrótot és ősanyánkat, Enéhet.

ENÉH: Kedves Uram! Hol vannak a fiaink? Merre járnak?

 MÉNRÓT: Vadászni mentek.

 ENÉH: Nem lesz ennek jó vége, hogy így megszerettette velük a vadászatot.

 MÉNRÓT: Ne aggódjon, királyném, remek legények a fiaink, minden helyzetben megállják a helyüket. Nem féltem őket még a vadállatoktól sem!

 1. VITÉZ: Jó volt ma a vadászszerencsénk, sok állatot sikerült elejtenünk.

 2. VITÉZ: Micsoda pompás zsákmány! Mennyi madár és rőtvad /szarvas/!

 /Hirtelen a bozótból előugrik egy szarvas/

 MAGYAR: Odanézzetek! Egy gyönyörű szarvas!

 HUNOR: Hatalmas állat! És gyönyörű! Az agancsa a legkülönlegesebb. Mintha koszorú volna! 

 MAGYAR: Ilyen szép szarvast még sohasem láttam! Fehér a szőre! Ne hagyjuk megszökni!

 HUNOR: Lóra leventék! Utána!

 MAGYAR: Az ilyen vad különleges zsákmány. Élve fogjuk el! Vigyük haza ajándékul anyánknak!

 HUNOR: /Nyilat lő a szarva felé./ Eltaláltam!

 MAGYAR: Juhé!

 HUNOR: Ez a szarvas különlegesebb, mint hittük. Lepattant róla a vesszőm!

 MAGYAR: Csodaszarvas ez! Ne veszítsük nyomát!

 HUNOR: Hóha! Hóha!

 MAGYAR: Hol van a vad?

 EGY VITÉZ: Itt szalad!

 MÁSIK VITÉZ: Itt van, itten!

 HARMADIK VITÉZ: Sehol sincsen!

 MAGYAR: Keressétek mindenhol!

 HUNOR: Zörgessétek meg a bokrokat is!

 EGY VITÉZ: Sehol sem találjuk!

 MAGYAR: Hol vagyunk, Hunor?

 HUNOR: Nem tudom, öcsém, de nézd csak milyen csodálatos vidék!

 MAGYAR: Odanézz! Ott egy folyó! És mennyi hal! Szívesen itt maradnék, nagyon megtetszett ez a föld.

 /Ismét az erdőben/

 MAGYAR: Itt tűnt el előttünk a szarvas.

 HUNOR: Hallgass csak, mi ez?

 MAGYAR: Menjük nézzük meg!

 /Tündértánc/

MAGYAR: Csodaszép leányok, s épp annyian vannak, mint mi.

 HUNOR: Vigyünk egyet-egyet haza, a sátrainkba!

 /A színen mindenki/

 HUNOR: Ne féljetek tőlünk, tündéri szépségű lányok! 

 MAGYAR: Mi Ménrót fejedelem fiai vagyunk, engem Magyarnak hívnak, ő pedig a fivérem, Hunor.

 ELSŐ KIRÁLYLÁNY: Tudjátok hát meg, Hunor és Magyar, mi Dúl fejedelem leányai vagyunk.

 HUNOR: Dúl lányai, gyertek hozzánk feleségül!

 LÁNYOK: Úgy legyen!

 1. MESÉLŐ: Szittyaország gyönyörű ország, jó dolga volt ott a magyaroknak. Ám úgy megsokasodtak, hogy a föld már nem volt képes eltartani őket. A hét törzs hét vezére úgy határozott, hogy ideje elhagyni a szülőföldet és új hazát keresni maguknak.

 1. VEZÉR: Hová s merre induljunk? Kérdezzük meg a varázslót! 

 /Sámántánc/

 2. MESÉLŐ: Ám mielőtt elindultak, elhatározták, hogy kiválasztanak egyet maguk közül, aki vezérük lesz, mert belátták, hogy csak így járhatnak sikerrel.

 5. VEZÉR: Kürt szava zeng, gyűljünk össze fejedelmek, hozzuk meg döntésünket!

 ÁLMOS: Fiaim! Eljött az ideje, hogy megválasszuk vezérünket. Mondjátok el hát, mit határoztatok, ki legyen uratok?

 2. VEZÉR: Te vagy a legidősebb és a legbölcsebb közöttünk. Légy a vezérünk!

 VEZÉREK: Legyen Álmos a vezérünk! Éljen Álmos vezér!

 ÁLMOS: Köszönöm, fiaim! Megtisztel a döntésetek, de nem fogadhatom el! Felettem eljárt már az idő, fiatalabb hajtásra van szükség. Gondoljátok át, ki legyen hát vezéretek?

 3. VEZÉR: Ha te nem leszel, álljon élünkre a fiad, Árpád! Fiatal kora ellenére okos és megfontolt. Válasszuk meg Árpádot!

 VEZÉREK: Legyen Árpád a vezérünk! Éljen Árpád vezér!

 ÁRPÁD: Köszönöm! Ígérem, méltó leszek a bizalmatokra! S most arra kérlek titeket, pecsételjük meg egyezségünket vérszerződéssel!

 4. VEZÉR: Esküszünk, hogy valameddig csak Árpád nemzetségéből lesz egy fiú ivadék, más nemzetségből nem lehet a magyarnak vezére!

 VEZÉREK: Esküszünk!

 6. VEZÉR: Vállalod-e, hogy akik most téged szabad akaratunkból vezérünkké választottunk, a mi, illetve fiaink tanácsát mindig kikéred?

 ÁRPÁD: Vállalom és fogadom!

 ÁLMOS: Aki esküjét megszegi, így folyjon a vére

 ÁRPÁD+VEZÉREK: Így folyjon, így!

 MESÉLŐ: Mentek, mendegéltek erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által.

 ÁRPÁD: Ez a föld! Érzem, hogy itt kell maradunk.

 ÁRPÁD: Mától fogva e föld neve Magyarország! Így nevették fiaink, unokáink, míg csak egy magyar is él!

 

The Hungarian Deer Legend

/The Legend of the Magic Deer/

 

Narrator:The homeland of the  Hungarians was at the bottom of the  Ural- mountains.  They started their adventurous trips there, until they  found the land of today’s Hungary. This is what our  tale is about.

Let me introduce  you our forefather, Ménrót, and  his wife, Enéh.

Enéh: My dear Husband! Where are our sons? What are they  doing?

Ménrót: They  have gone hunting.

Enéh: You’ve made them love hunting so much, but I am afraid  they ’ll   get  into trouble.

Ménrót: Don’t worry, my queen. Our sons are  brave and , they always make good  decisions .

Warrior 1: We  are lucky, we could catch a lot of  animals.

Warrior 2: What a wonderful prey! A lot of birds and deer!

Magyar: Look! A beautiful deer!

Hunor: How big it is! And so beautiful! Its antlers are  unique . They look  like  a wreath.

Magyar: I’ve never seen such a wonderful deer! Its hair is white! Don’t let it run away!

Hunor: Let’s go after him!

Magyar: We must catch him alive! Let’s take it home as a present to out mother!

Hunor: /Shoots out an arrow to the deer./ I hit it!

Magyar: hey!

Hunor: This deer is more unique than we thought. My arrow has fallen off  it!

Magyar: This is a magic deer! Do not lose its  footprints!

Hunor: Let’s go!

Magyar: Where is the beast?

Warrior 1: It’s running right here!

Warrior 2: Its right here!

warrior 3: It’s nowhere! I cannot see it anywhere

Magyar:Search for it everywhere!

Hunor: Let’s shake all the bushes, too!

Warrior 1: We can’t find it!

Magyar: Where are we, Hunor?

Hunor: I don’t know, my brother, but look, what a wonderful view!

Magyar: Look! there’s a river! And a lot of fish in it! I would stay here, I like this land.

/In the forest again./

 

Hunor: That’s where the  deer disappeared .

Magyar: Listen! What is that? Who are singing?

Hunor: Let’s go and see!

/Fairies dancing./

 

Magyar: Beautiful girls, and there’re as many as us!

Hunor: Let’s  take them home .

Magyar: Don’t be afraid of us, lovely girls.

Hunor: We are the sons of Lord Ménrót, my name is Hunor, and  this is my brother, Magyar.

First princess: We are the daughters of Lord Dúl.

Magyar: Daughters of Dúl, will you marry us?

Girls: Yes,we will.

 

First narrator: Sittyaland  was  beautiful , the   Hungarians lived in happiness there. However, their population increased, and  the land could not feed them any longer. The  leaders of  the seven tribes decided to  look for a new home.

First leader: Where should we go? Let’s ask our magician.

/Magician is dancing./

Narrator: Before   their journey  they decided to choose  someone to  lead them/ because they thought that only that way  they could be succesful./

Leader 5 : Blow your horns and let’s meet to make a decision.

Álmos: Dear sons , time has come to choose our new leader. Say now, who is the one you could follow.

Leader 2: You are the oldest and wisest among us.  You should lead us.

Leaders : Hurray, God save Álmos!our leader!

Álmos: Thank you dear  sons, but I’m afraid  I cannot accept your decision. My time in this world is coming to an end. You should choose someone younger.

Leader 3: Then let Árpád lead us , God save Árpád!

Árpád: It is an honour that you trust me . Now seal this decision with  blood oath.

Leader 4: We pledge allegiance to you and all rightful heirs of yours. From now on only your offspring  will be the leader of the Hungarians as long as there is a single son of Árpád in this world.

Leaders :  Long live Árpád!

Leader 6: Will you  ask for our and  our sons’ advice.

Árpád: I promise, I will.

Álmos: Whoever breaks this oath  will bleed like this.

Árpád+Leaders: They will bleed.

Narrator: They marched through forests, fields, and rivers.

Álmos: This is our land!   I feel that we should stay here.

Árpád: From now on, the name of this land is Hungary.

nyirfa_1

2. jelenet, 3. jelenet, 4. jelenet, 5. jelenet

Birch- wooden- puppet Peter

 

Owner: Well, my dear wife, I was thinking.

Wife: What about, my dear  husband?

Owner: I am going to the forest.

Wife: Why?

Owner: We have food, house, warm bed, but unfortunately  we  haven’t got a child. I thought about carving one from   wood.

Wife: /laughs / Then go if you want.  See you soon.

Owner: Good -bye.

Wife: I will cook some delicious meal . I’m sure he’ll be hungry when he comes home.

/The wife fusses around the house. The owner arrives home, and seems happy./

My dear husband, Come and have  dinner!

Owner: Could you set the table for 3, my darling! I’ve brought home our son!

Wife: Our son?! From where?

Owner: Look, I carved him from the most beautiful tree of the forest. Do you like him?

Let’s call him  Peter.

Wife: How cute!   Welcome home, my dear son!

/They have dinner, during it they watch the child, who finally comes to life./

Peter: I came to life because the tree  he had carved me from, was magic!.

Owner: A miracle has happened!

Wife: Unbelievable!

Owner: Thank you, my God!

Wife: Let me nurse you!

/The wife puts Peter in bed, sings him a lullaby./

Wife: Sleep, sleep, little child.  I’ll always look after you.

 

  1. act

Scene: The owner stands on one side of the stage, and the field is on the other side.

/Next morning. The ox waits on the edge of the stage./

Peter: Dear parents! From now on  I’ll work in the field and the forest.

Wife: Take care, my love.

/Peter goes to the other side of the stage, and casts a spell./

Peter: Abracadabra, my little  steer go swiftly.

/The ox goes round rapidly, then goes home with Peter./

Owner: My dear, how could you do so much work?

Peter: Dad,  I have magic power.  Look! Abracadabra!  Well, give me some wine not only  water,

/He goes to the well, waves his hand, from one part of the well flows water, from the other part: wine./

Owner and wife:  Oh my God!   /Indicate that the seasons change./

Peter: Parents,  winter comes, there’s no work to do here.  I would  like to go to the town to help others.

Wife: It is very kind of you!

Owner: Go, if you want but don’t forget us!

/They hug each other, Peter takes off./

  1. act

Seller 1:  Boots,for sale!

Seller 2: Sausages for sale, !

Smith: Here- here, only for 8 Euros!

Peter: Mr. Smith! Could you give me the first sword you made?

Smith: Oh.. it’s rusty. But look !, You can choose  golden, silver and diamond swords.

Peter: I want the old, rusty one.

Smith: Here you are. It’s free.

/Soldiers marching./

Soldier 1: Wow,  a beautiful pair of boots!  You’re lucky, Sir. You can give them to me free. /Laughs./

Soldier 2: Let’s take some bread and sausage, too!

Soldier 1: Don’t forget about the wine!

Soldier 2: That’s right!

Seller 2: But Sir! Why are you taking  it free? How can we make a living?

Peter: Hey, soldiers! Put those goods back, if you don’t want to get into trouble.

Soldier 1: /Laughs./ Who are you? How dare you?!

Peter: I’m Peter Birch and I can’t stand bad guys!

Soldier 2: Then don’t  look at us!

Soldier 1:Hahaha… I want a new sword. Smith, give it to me!

Peter: You wanted me to do this.

/Peter claps, the wind blows the soldiers away./

Smith: Thank you!

Seller 2: Let me give you something as a  present, we’re so grateful!

 

  1. scene

Royal palace

/The king is sitting on his throne./

 

King: Who are you, boy? What brought you here?

Peter: Your majesty,  can  I  tell you my problem? There’re a lot of poor people living in your country. Some try to make a living from farming, some from trade, but you and your soldiers steal our things. Please help your people to live  safer life!

King: Who are you with this brave heart?

Peter: My father carved me from a  birch tree to be his son. I have special power which I  use only for good things.

King: I like the way you speak. Be my captain !

Peter: All right,  but I left my parents at home,and they don’t know where I am.

King: I’ll send someone to bring them here.

Come,  daughter, and meet this brave man who will save our country from the bad.

/The princess comes, then stops.When she looks at Peter, she canÁ’t say a word./

Peter: Hello,My name is Peter Birch. Nice to meet you , princess.

Princess: Nice to meet you, .  Come Peter, let me show you your room.

/Peter and the princess leave./ 

 

5.scene: palace

/The next morning. Peter walks to the stage./

 

Peter: The princess is beautiful! But let’s not dream!

 

/The king comes, looks around suprised./

 

King: Good morning, Peter.!

 

Peter: Good morning, my lord! I think we don’t need the army in peace, a magic word could be enough. Abrakadabra, let the land change,   bring happiness, wellness,and peace!

 

King: What happened,  Peter?

 

Peter: Your majesty, from now on,there will be peace and happiness in your country.

 

King: I am so happy to hear it but I am too  old to rule this country.

 

Peter: Your majesty, you should  let your beautiful daughter rule!

 

King: She’s beautiful, but  a man would be better .

 

Peter: Don’t worry,Sir, just give the kingdom to your daughter ,and you’ll see, she’s going  to do her job well.

/Princess comes./

 

Princess:  I will gladly share the throne with Peter, if he accepts it.

 

Peter: /Gets suprised./ I am not brave enough to pop the question to you.

 

King: Peter! Don’t be afraid.  God  is with you. Be happy!

 

Princess: Daddy , when Peter’s parents arrive, we can start the wedding  ceremony.

King: They’re here. Let’s start the reception !

 

/The ceremony begins./

A kakaska és a jércike

jercike_1

jercike_2

The cock and the pullet

Once upon a time, there were in the World a little cock and a pullet. When they were scraping on the rubbish tip, the pullet found a grain of blackthorn, she wanted to eat it, but it stopped in her throat, and she will be suffocated, and she requested the cock:

- Go, my cock , bring me water from the well , please, because I will be suffocated .

The cock went to the well.

- Well! Give me water, I will bring water to pullet, because she will be suffocated of the blackthorn.

- No, I don’t give you while you don’t bring me a green stick from the green tree.

The cock went to the tree.

- Tree! Give me a green stick I bring green stick to the well, the well give me water and I bring it to the pullet, because she will be suffocated of the blackthorn.

- Of course not I give it  - said the tree for him – while you don’t bring me wreath from the beautiful girl.

The cock went to the beautiful girl

- Beautiful girl! Give me wreath, I bring the wreath to the tree, the tree give me green stick, I bring it to the well, the well give me water, I bring it to pullet, because she will be suffocated of the blackthorn.

- Of course not I give it to you while you don’t bring me shoes from the shoemaker.

The cock went to the shoemaker.

- Shoemaker! Give me shoes! I bring it to the beautiful girl, the beautiful girl give me a wreath, I bring the wreath to the tree, the tree give me a green stick, I bring the green stick to the well, the well give me water and I bring it to my pullet, because the pullet will be suffocated of the blackthorn.

- Of course not I give it while you don’t bring me paste from the miller.

The cock went to the miller.

- Miller! Give me pasta! I give it to the shoemaker, the shoemaker give me shoes, I bring it to the beautiful girl, the beautiful girl give me a wreath, I bring the wreath to the tree, the tree give me a green stick, I bring the green stick to the well, the well give me water and I bring it to my pullet, because the pullet will be suffocated of the blackthorn.

- Of course not I give it, while you don’t give me leaf from the pig.

The cock went to the pig.

- Pig! Give me leaf! I bring it to the miller, the miller give me pasta, I bring it to the shoemaker, the shoemaker give me shoes, I bring it to the beautiful girl, the beautiful girl give me a wreath, I bring the wreath to the tree, the tree give me a green stick, I bring the green stick to the well, the well give me water and I bring it to my pullet, because the pullet will be suffocated of the blackthorn.

- Of course not I give it while you don’t bring me swill from the servant.

The cock went to the servant.

- Servant! Give me swill, I bring it to the pig, the pig give me leaf, I birng itt to the miller, the miller give paste, I bring to the shoemaker, The shoemaker give me shoes, I bring itt o the beatutiful girl, the beautiful girl give me the wreath, I bring it to the tree, the tree give me green stick, I bring it to the well, the well give me water, I bring it to my pullet, because she will be suffocated.

The servant give swill to the cock, he bring it to the pig, the pig give leaf to the cock, the cock bring it to the miller, the miller give a paste to the cock, the cock bring it  to the shoemaker, the shoemaker give shoes to the cock, the cock bring it to the beautiful girl, the beautiful girl give the wreath to the cock, the cock bring it to the tree, the tree give a green stick to the cock, the cock bring it  to the well, the well  give water to the cock, the cock bring it to the pullet, but the pullet suffocated of the blackthorn.

If the pullet had been suffocated my storie would have gone on.

 

 

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177