Cookie-k

Hírek

Elsős szülői értekezlet

A 2021/22-es tanévben első osztályt kezdő kisdiákok szüleinek

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk

2021. június 7-én, hétfőn, 17-órától

A közös teendők megbeszélése után az osztályfőnökök vezetésével a két osztály külön kap tájékoztatást a további tudnivalókról.
Kérjük, hogy  - a rendelkezésre álló termek mérete miatt - amennyiben megoldható, csak az egyik szülő képviseltesse magát, így az érvényben lévő  járványügyi előírások betartása mellett (kézfertőtlenítés, maszk használata és megfelelő távolságtartás) biztonságosan tudjuk megtartani a tájékoztatót.

Szeretettel várjuk Önöket!

 

Fakultációs tervezet 2021/2022

Kedves Szülők, Tanulónk!

Az iskola pedagógiai programja alapján egy választható tantárgyat köteles a tanuló fakultációs tárgyként választani. A tanuló választása 1 tanévre szól, választását igazgatói engedéllyel a tanév végén módosíthatja. Természetesen azt javasoljuk, hogy a tanulók a már választott órákat továbbvigyék, hacsak a továbbtanulási szándékuk a változtatást nem indokolja. A tanuló által választott órán való részvételre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi kötelező óra látogatására.
A tanulót a szabadon választott tantárgyból osztályzattal értékelik:

  • az alaptantárgyi óráknál integráltan,
  • a már lezárt tantárgyak esetében (pl. kémia, földrajz) külön osztályzattal a bizonyítványban.

A szabadon választható tantárgyakból a tanulók teljesítményét a következő módon értékeljük:

  • Ha a 11. és 12. évfolyamon a kötelező órakeretben tanult tantárgyakból választ szabadon órát a tanuló, akkor a tananyagból nyújtott teljesítményét a tantárggyal együtt értékeljük.
  • Ha a tanuló a korábbi évfolyamon lezárt tantárgyakból választ szabadon órát, akkor teljesítményét önálló tárgyként értékeljük.

Iskolánk a következő tantárgyakból hirdet meg szabadon választható órákat (heti 1x2 óra) megfelelő létszám esetén (minimum 6 fő/ csoport):

Emelt szint

Középszint

Tantárgy

Pedagógus

Tantárgy

Pedagógus

Magyar

Czupi Veronika,
Kalmár Angéla

Francia nyelv

Hajdúné Kisistók Erika, Jáhner Eszter

Matematika

Basa Renáta,
Molnár Balázsné

Földrajz

Pataky Edit

Történelem

Jáhner Eszter

Biológia

Csenki József,
Urbán Katalin

Informatika

Pabarné Szatmári Boglárka

Testnevelés

Viletel Gábor

Fizika

Jeszenszky Éva

 

 


JELENTKEZÉSI LAP ITT LETÖLTHETŐ >>>>>

A letöltött jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni, és aláírva, beszkennelve/lefotózva a  címre
visszaküldeni 2021. május 14-ig! 

Egyeztetett gimnáziumi felvételi jegyzék 2021/2022

Kedves Diákok, Szülők!

Az egyeztetett felvételi jegyzék a tanulói adatlapon a jelentkező diákok által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes értékelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

Az Oktatási Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A középiskolák 2021. április 23-án megkapták az egyeztetett felvételi jegyzéket. Ennek alapján iskolánk 9.Ny évfolyamára felvételt nyert tanulók oktatási azonosítói - tanulmányi területenként - az alábbi táblázatban láthatók.

A gimnáziumunkba jelentkező valamennyi tanuló számára 2021. április 30-ig a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére írásbeli értesítést is küldünk.

Telefonon ezzel kapcsolatos információt nem áll módunkban kiadni.

Itt a lista >>>>

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A felhívás teljes szövege itt olvasható

Elsős beiratkozás 2021.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során online úton kell beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

A fenti webes felület kezeléséhez itt >>>>> talál útmutatást.

További tudnivalók >>>

BALATONI NYÁRI TÁBOR 2021

 DSC 7830Tudjuk, nem könnyű a helyzet, de bizakodunk és elkezdjük a szervezést,
 mert szeretnénk ha idén is  lenne NYÁRI TÁBOR BALATONFENYVESEN!
 Időpont: 2021. július 15 és 21 között...    Téma: Best of 20 - juj, de jó!

A táborozás részletei >>>

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177