Cookie-k

Tisztelt Látogatók!
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a ...sulinet.hu végződésű weboldal neveket kivezeti.
Helyette 2021. szeptember 1-től, azaz az őszi tanévtől kezdve az edu.hu domain használatára térünk át, ezért iskolánk weboldalát szeptember 1-től csak a
https://budenznet.edu.hu
címen tudják majd elérni.

HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET FENNÁLLÁSÁNAK IDEJÉRE

(Covid-19 Intézkedési terv)

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

2020/2021. tanév

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2020/2021. tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet, amelyet minden oktatási intézménynek magára nézve ki kell dolgoznia. Ennek értelmében a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium a következő intézkedési tervet dolgozta ki és tartja diákjaira és munkatársaira nézve kötelezőnek.

I. Az intézménybe való belépés

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020 (IX.18.) Korm. rendelete értelmében október 1-jétől kötelező a köznevelési intézményekben érkezéskor a testhőmérséklet mérése.

Ennek értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8oC). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő egy fő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér, stb.) a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

A fönt idézett rendelet értelmében - az alábbi táblázat szerint - testhőmérséklet-mérési pontokat jelöltünk ki az intézmény három bejáratánál a tömeges sorban állás elkerülése érdekében, figyelembe véve a szülők javaslatait, valamint az osztályok elhelyezkedését az épületben.

7.00 és 7.30 között csak az alsó és a fölső kapun lehet bejönni az iskolába az eddigi rend szerint,
de természetesen testhőmérséklet-mérés után.

7.30 és 8.00 óra között lép érvénybe – időkorlát nélkül - az alábbi beosztás:

(LÁZ)mérési pontok, beléptetés

FŐBEJÁRAT

FELSŐ KAPU

VÉSZKIJÁRAT*

6.b osztály

7.c osztály

8.c osztály

9. osztály

9.Ny osztály

8.b osztály

4.a osztály

4.c osztály

1.a osztály

1.b osztály

1.c osztály

5.a osztály

5.b osztály

5.c osztály

3.a osztály

3.c osztály

4.b osztály

7.a osztály

7.b osztály

8.a osztály

3.b osztály

6.a osztály

6.c osztály

2.a osztály

2.b osztály

2.c osztály

*A vészkijárat a főbejárattól balra, a Gyurkovics Mária lépcsőn keresztül közelíthető meg,
a lázmérési pontot az „üveges” teremben alakítjuk ki, ahol egyben kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.

A 10-11-12. évfolyam tanulói számára megnyitásra kerül a Gyurkovics Mária lépcső felől a „Régi épület”-be vezető udvari kapu. Ők ezen keresztül lépnek be és a „Régi épület” kapujában kialakított mérési ponton esnek át a hőmérséklet-mérésen.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a kapuk előtti torlódások elkerülése érdekében legyenek szívesek a fenti beosztást követni! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket ebben az – egyikünk számára sem egyszerű – helyzetben!

A rendelet értelmében továbbra is érvényes szabályok:

II. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

II/1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

II/2. A tanulók napközben csak a főbejáraton keresztül léphetnek be az iskolába, illetve csak a főbejáraton keresztül hagyhatják el azt. A belépés kézfertőtlenítést követően, a felső- és gimnáziumi tagozat tanulói kizárólag maszkban lehetséges.

II/3. Amennyiben az intézményben tartózkodó diáknál hőemelkedést, lázat, illetve egyéb Covid-tüneteket tapasztalunk, haladéktalanul értesítjük a szülőket, akik kötelesek a gyermeket mihamarabb elvinni az intézményből. A szülők megérkezéséig a tüneteket mutató gyermeket egy erre kijelölt helyiségben (orvosi szoba) elkülönítjük, a felügyeletét biztosítjuk.

II/4. A tüneteket mutató gyermekkel kapcsolatban a szülők vegyék fel a kapcsolatot a házi gyermekorvossal! Az a tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

II./5. Változás 2020. november 17-től:

A diákok a folyosókon és közösségi tereken nem csoportosulhatnak, a más tanulócsoportba járókkal be kell tartaniuk a biztonságos egészségügyi 1,5 méter védőtávolságot. Az intézmény közösségi tereiben és a tanórákon mind a felsős, mind a gimnazista diákoknak, mind pedig a felnőtt munkatársaknak orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük. Erre minden esetben a pedagógusok figyelmeztetik is a diákokat. Az alsó tagozatos diákoknak szintén orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük  az intézmény közösségi tereiben és azokon a tanórákon, melyeket nem a két osztályt vezető tanító tart. A tanároknak a tanáriban is maszkot kell használni, és lehetőség szerint a legalább 1,5 méter távolságot is be kell tartani!

Az óraközi szünetekben a saját tantermeikben a diákok számára az 1,5 méteres távolság betartása mellett nem kötelező, de ajánlott  a maszkviselés. 

II/6. A tantermekben mind a felsős, mind a gimnazista diákoknak, mind pedig a felnőtt munkatársaknak orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük. Az alsó tagozatos diákoknak szintén orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük azokon a tanórákon, melyeket nem a két osztályt vezető tanító tart. 

II/7. Az iskolabüfé látogatása minden diák és felnőtt számára kizárólag maszkban megengedett, de a biztonságos védőtávolság megtartása így is kötelező.

II/8. Az intézmény pedagógusai a szünetben a következő eljárásrendet követik:

  • a pedagógusok lehetőség szerint abban a teremben ügyelnek, amelyben a következő órájuk lesz,
  • a folyosói és udvari ügyeltet megerősítjük.

II/9. A testnevelési órákra való átöltözés szabályait a testnevelők kidolgozzák és azt a diákokkal megismertetik, az mindenki számára kötelezően betartandó. A testnevelési órákat igyekeznek a pedagógusok a szabadban megtartani.

II/10. Az évfolyamszintű csoportbontások esetében a pedagógusok a tanteremben igyekeznek a különböző osztályból érkezőket egymástól minél távolabb leültetni.

II/11. A tantermekben (az időjárás függvényében) folyamatosan szellőztetünk. A belső keringetésű légkondicionálók használatát mellőzzük.

II/12. A megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban is kiemelten fontos, erre mindenki figyelmét fokozottan felhívjuk. Ennek betartása érdekében egyszerre 3 tanuló tartózkodhat egy mosdóban.

II/13. A folyosókat lehetőleg csak közlekedésre használjuk! A folyosókon és a lépcsőn a „jobboldali közlekedés” betartása mellett kizárólag egyes oszlopban lehet közlekedni.

II/14. A tanév során az intézményben igyekezni kell a személyes megjelenéssel járó programok helyett online vagy más, alternatív ünnepek, értekezletek megtartására. A szülői értekezleteket minden osztály más-más időpontban és helyszínen, illetve online formában tartja. Ezt az intézmény vezetősége ellenőrzi. Az éves munkatervben rögzített fogadó órák online jelentkezés alapján, online kerülnek megszervezésre.

II/15. A felső tagozatosok számára tartott tanulószobai foglalkozás 16 óráig tart. Utána a tanulók felügyeletéről lehetőség szerint a szülők gondoskodnak, elkerülendő az összevont ügyeleti csoportban a különböző tanulócsoportokba járó tanulók keveredését. Az alsó tagozatosok számára a napközi az osztályok saját termében lesz. 17 óra utáni összevont ügyelet – a tanulócsoportok tagjainak keveredését megakadályozandó – a járványügyi szabályozás időbeli hatálya alatt lehetőség szerint szünetel.

II/16. Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen; az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen; a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn; a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót egy fő, az orrot és szájat eltakarva maszkot viselő, a lázmérési pontig kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni..

II/17. A portaszolgálat és a folyosóügyeletet ellátó kollégák fokozottan figyelnek arra, hogy idegen személyek az intézmény területén ne tartózkodjanak. Az idegen személyt felszólítják az intézmény elhagyására. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, haladéktalanul értesítik az intézményvezetés valamely tagját.

II/18. A pedagógusok a Kréta felület „házi feladat” funkcióját, illetve a Classroom-ot használják arra, hogy az otthonmaradó diákok a tananyagból ne maradjanak le, haladni tudjanak. A feladatok naponta felkerülnek az említett helyekre, a szülők kísérjék figyelemmel a Kréta és a Classroom felületét! Az esetleges hiányzásra illetőleg a tantermen kívüli digitális munkarend Operatív Törzs által történő elrendelésére való felkészülés érdekében minden tanuló tartsa otthon tanszereit (tankönyveit, munkafüzeteit, füzeteit), és az órarendi tanóráknak megfelelően naponta hozza magával a szükséges taneszközeit.

II/19. A gyermekükért érkező szülők csak az alsó kapunál, kizárólag maszkban léphetnek be az épületbe, de csak a porta vonaláig. A feltelefonáltatás után gyermeküket az iskolán kívül várhatják meg. A várakozási idő csökkentése érdekében a tanulók 16:00 órakor bekapcsolhatják a telefonjaikat, így a 16:00 óra után érkező szülők időben értesíteni tudják gyermekeiket érkezésükről anélkül, hogy belépnének az iskolába.

II/20. Szükség esetére digitális munkarendet dolgoz ki az intézmény tanári kara, melyet az iskola honlapján közzéteszünk majd, kérjük, kísérjék figyelemmel! A digitális munkarend elrendelése esetén annak megszervezésének elvei a

https://budenznet.edu.hu/bjaig/dokumentumtar/alapdokumentumaink?task=download.send&id=6&catid=4&m=0 címen elérhető pedagógiai programunk 85. oldalán olvashatók.

II/21. A szülői értekezletek, fogadóórák rendjéről, helyéről, idejéről, illetve minden egyéb, osztályokat érintő külön programról, tudnivalókról az osztályfőnökök értesítik a szülőket.

II/22. Osztálykirándulások szervezhetők, de több osztály együttes kirándulása, vegyes csoportok táborozása, utazása nem lehetséges. Az osztálykirándulásokat, egyéb kirándulásokat legalább a második félévre halasztjuk.

II/23. A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, az iskolai kórusok és énekkarok próbáit, valamint a furulya-, báb-, fafaragó-, kézműves-, színjátszó szakköröket átmenetileg felfüggesztjük.

II/24. Az első félévre tervezett nagy létszámú eseményeket (szalagavató, ünnepségek, sportnap, kulturális programok) szervezésénél tekintettel leszünk a létszámkorlátozásra, és betartjuk az előírt egészségvédelmi intézkedéseket.

II/25. Az őszi úszásoktatásokat felfüggesztjük, tavaszra vagy későbbi évfolyamokra ütemezzük át.

III. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

III/1. Az intézmény bejáratánál a kézfertőtlenítés kötelező minden belépő számára. Az intézménybe kizárólag a diákok és a pedagógusok, illetve felnőtt munkatársak léphetnek be. Ez alól kivételt képeznek az intézmény működtetésével kapcsolatban érkező felnőttek, illetve a különórákra érkező diákok. Rájuk is kötelező a kézfertőtlenítés és szájat, arcot eltakaró maszk használata.

III/2. A mosdókban az ügyeletes takarítók folyamatosan ügyelnek arra, hogy a szappanadagolók fel legyenek töltve.

III/3. Az évkezdés napján megismertetik, majd a tanév során rendszeresen átismételik az osztályfőnökök a diákokkal a személyi higiéné alapvető szabályait (köhögési etikett, helyes és alapos kézmosás, piszkos zsebkendők gyűjtése és kidobása, kézfertőtlenítők helyes használata).

III/4. A tantermekben a pedagógusok igyekeznek gondoskodni arról, hogy folyamatosan legyen kézfertőtlenítő, lehetőség szerint felületfertőtlenítő is.

IV. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

IV/1. Fokozottan kell ügyelni az étkeztetés helyszínének tisztaságára. Ez a konyhai dolgozók feladata.

IV/2. Az étkezés előtt és után fokozott figyelmet fordítunk a kézfertőtlenítésre (szappanos kézmosás).

IV/3. Az étkezés során a különböző tanulócsoportokat igyekezni kell minél jobban elkülöníteni egymástól. Ennek érdekében lehetőség van a tanórák elején illetve végén ebédelni.

IV/4. Az étkezőben kizárólag a hivatalosan kiszállított ételek tárolhatók és melegíthetők, fogyaszthatók. Nincs lehetőség kívülről hozott étel tárolására a hűtőkben, melegítésére a mikrohullámú sütőkben.

V. Iskolai-egészségügyi ellátás

Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat és egy egyéb feladatokat az iskolaorvosi szolgálat elvégzi.

VI. Tanulói hiányzások kezelése

  • A gyermek távolléte esetén, a szülő csak akkor élhet a 3 napos igazolással, ha előre elkérte a gyermeket, ha nem, akkor a gyermek csak orvosi igazolással jöhet vissza.
  • Az önkéntes karantén fogalma sem gyermek, sem pedagógus tekintetében nem értelmezhető. A távollét után a tanulást és a munkát csak orvosi igazolással lehet folytatni, ennek hiányában igazolatlan távollétnek minősül a hiányzás.
  • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül. Ezen esetekben a hiányzás tehát igazoltnak tekintendő, de az órák a Kréta naplóba bejegyzésre kerülnek. A törvényi szabályozásnak megfelelően az esetlegesen összegyűlt 250 óra után a tanuló osztályozó vizsgára kötelezhető. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

VII. Teendő beteg személy esetén

Amennyiben a gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők: felnőtt esetében haladéktalanul el kell hagynia az intézményt; gyermek esetében haladéktalanul el kell különíteni az orvosi szobába, egyúttal értesíteni kell a szülőket; a szülők haladéktalanul gondoskodnak a gyermek intézményből való elszállításáról. Ezen felül haladéktalanul értesíteni kell a Közép-Budai Tankerületi Központot és az iskolaegészségügyi orvost.

VIII. Udvarhasználat, levegőzés

Az intézményben különös gondot fordítunk a felnőtt felügyelete mellett lebonyolított levegőzésre, melyet pontos menetrend és udvari beosztás összeállításával valósítunk meg. Ezen beosztást a tanév kezdetén megismertetjük mind a diákokkal, mind pedig a pedagógusokkal. A beosztás elkészítésének szempontja, hogy biztosítsa a tanulócsoportok közötti egészségügyi védőtávolság megtartását. Ennek betartása mindenki számára kötelező.

Érvényes: 2020. október 1-től

 

Copyright

Copyright © 2021 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Minden jog fenntartva.
Weboldalépítés: Glorius Art Studio

OM azonosító: 034802
1021 Budapest, Budenz út 20-22.
Tel: +361-394-3177